Ułatwienia dostępu

Ułatwić pomaganie. Jak Fundacja Świętego Mikołaja odmienia portal stypendialny dzięki Funduszowi Sektora

blog-sektor30mikolaj

Fundacja Świętego Mikołaja od ponad 10 lat wspiera pasje i talenty uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Aby połączyć ze sobą w jeden sprawnie i transparentnie działający system stypendystów, szkoły, w których się uczą oraz osoby wpłacające, Fundacja pracuje na specjalnym portalem stypendialnym. To ogromna baza danych o uczestnikach oraz zasób wiedzy dla szkół. Portal pomaga im wspierać uczniów i pozyskiwać środki na stypendia. Aby dowiedzieć się więcej o historii portalu, zmianach, które Fundacja wprowadza dzięki Funduszowi Sektora 3.0 oraz o tym, co niesie przyszłość, zaprosiliśmy do rozmowy Antoninę Grządkowską, Monikę Madej-Wójcik oraz Joannę Głodowską.

Technologie i transformacja cyfrowa w twojej skrzynce

Głównym celem Fundacji jest precyzyjne i skuteczne przeciwdziałanie nierównościom edukacyjnym oraz umożliwienie rozwijania pasji i talentów uczniów w trudnej sytuacji materialnej.  Aby skrócić ścieżkę formalną, która bywa często przeszkodą dla szkół, by taki program stworzyć i obsługiwać samodzielnie, Fundacja organizuje system wsparcia dla nich. Od fundraisingu i ogarniania formalności po umiejętności liderskie, potrzebne do aktywowania społeczności. 

Program stypendialny współpracuje z 317 szkołami i do tej pory objął prawie 2 600 uczniów. W praktyce zespół Fundacji poszukuje szkół, w których  odpowiednio przeszkoleni koordynatorzy będą poszukiwać potencjalnych młodych stypendystów oraz wspierać zbieranie środków, również od lokalnych społeczności. Portal Stypendialny, z którym Fundacja zgłosiła się do programu inkubacyjnego Funduszu Sektor 3.0 i otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000 złotych, to informacyjne serce programu.

W rozmowie usłyszysz:

  • 1:40 O rolach naszych rozmówczyń w Fundacji Świętego Mikołaja
  • 5:40 Jak działa program stypendialny Fundacji
  • 07:01 Jaką rolę odgrywa w tym portal stypendialny
  • 08:30 Jak szkoły wspierają pozyskiwanie środków na stypendia dla swoich uczniów
  • 10:50 Jak działa program stypendialny w konkretnej szkole
  • 14:30 W jaki sposób inkubacja Funduszu pomaga w rozwoju portalu
  • 17:05 O dynamice pracy w procesie inkubacji,
  • 21:55 Jak zdolność wpływa na pracę zespołu oraz współpracującej z nim sieci szkół
  • 26:10 O elastyczności i większej dostępności działań cyfrowych,
  • 28:50 Nad czym pracuje teraz zespół Fundacji we współpracy z ekspertami i ekspertkami Funduszu

Antonina Grządkowska koordynuje program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja.

Monika Madej-Wójcik jest managerem ds. finansowych Fundacji. 

Joanna Głodowska współkoordynuje program stypendialny oraz Akademię Liderów.

Odwiedź stronę Fundacji Świętego Mikołaja aby dowiedzieć się więcej o programie stypendialnym.

Przeczytaj także:

Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.