Ułatwienia dostępu

Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0

Misją Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 jest docenienie organizacji, które umiejętnie i efektywnie wykorzystują możliwości nowych technologii w swoich codziennych działaniach.

Misja Nagrody

Celem Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 jest upowszechnianie i wspieranie dobrych przykładów praktycznego zastosowania narzędzi cyfrowych oraz nowych mediów w działaniach organizacji pozarządowych. Nagroda to wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł na działalność statutową oraz działania promocyjne na skalę ogólnopolską skierowane do społeczności trzeciego sektora.

Warunki formalne

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z ekspertów, której przewodniczy przedstawiciel PAFW. Kryteria, którymi kieruje się Kapituła oceniająca wnioski to m.in. skala oraz efekty podejmowanych działań z wykorzystaniem nowych technologii, doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adaptowania lub badania rozwiązań ICT, a także praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych, jakie przyniosła dotychczasowa działalność organizacji. Pełna informacja nt. kryteriów przyznawania Nagrody znajduje się w Regulaminie.

0
lat historii przyznawania Nagrody
0
złotych - kwota Nagrody przyznawana Laureatowi
Dotychczasowi Laureaci Nagrody PAFW Sektor 3.0
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Aktualności
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.