Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Asana: aplikacja do zarządzania zadaniami. Jak wdrożyliśmy ją w zespole Sektor 3.0?

Asana Press Kit
Spis treści

Często w głowach członków i członkiń zespołu pojawia się myśl: potrzebujemy narzędzia do współpracy online, z którego WSPÓLNIE będziemy korzystać. Jednak odpowiedni program do zarządzania zadaniami to dopiero początek. Najważniejsze jest zbudowanie odpowiedniej strategii wykorzystywania go w zespole, czyli całego sysetmu zarządzania zadaniami. Jak to zrobić? Opiszę na przykładzie wdrożenia Asany, aplikacji do zarządzania zadaniami i projektami, w zespole Sektor 3.0.

Jak organizować pracę z zespole rozproszonym?

W październiku 2020 roku miałam okazję wspierać zespół Sektora 3.0 w małej rewolucji w korzystaniu z platformy Asana. Zobaczcie, jakie kroki podjęliśmy, by wycisnąć z tego narzędzia jak najwięcej możliwości dla pracowników i osób zaangażowanych w program.

 

Analiza potrzeb, nawyków i działań

 

System do zarządzania zadaniami: perspektywa liderów zespołów

Zaczęliśmy od tak zwanej perspektywy z lotu ptaka, czyli od perspektywy Dyrektora Programu Sektor 3.0. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli członkowie i członkinie zepołu, którzy mieli być odpowiedzialni za wdrożenie nowej strategii korzystania z platformy a więc nowego systemu zarządzania zadaniami. Wywiad posłużył przede wszystkim zrozumieniu logiki programu, tego, w jaki sposób zespół działa oraz ze sobą współpracuje z perspektywy osoby zarządzającej. Potrzebowałam zrozumieć, jak planowane są nowe aktywności, jak zespół komunikuje się ze sobą, jak podejmowane są decyzje o działaniach i jakich używa do tych procesów narzędzi.

Podczas spotkania okazało się, że Asana – rozudowana aplikacja do zarządzania zadaniami – słuuży zespołowi przede wszystkim do raportowania postępów swoich działań dyrektorowi. Aby uzyskać informacje o postępach w poszczególnych obowiązkach, musiał on sprawdzać każde zadanie z osobna, co było dosyć czasochłonnym procesem. Dodatkowo wszelkie ważne decyzje projektowe podejmowane były na Slack’u. Niestety, poprzez strumieniowy charakter tej platformy trudno było odnaleźć najważniejsze informacje.

Na co zatem warto zwrócić uwagę, rozmawiając z główną osobą zarządzającą? Przede wszystkim trzeba dobrze przeanalizować:

 • jak wygląda przepływ zadań i informacji w firmie/organizacji?
 • jakie są główne kanały komunikacji wokół projektów?
 • jak wygląda nadzór nad poszczególnymi projektami?
 • jakich informacji osoba zarządzająca zazwyczaj potrzebuje?

Warto również wspólnie dookreślić cel wdrożenia nowego narzędzia, czyli zastanowić się nad tym, jaką pozytywną zmianę powinno ono przynieść dla zespołu. Dobre poznanie potrzeb i problemów wskazanych przez menedżera oraz zbudowanie rozwiązań na ich podstawie, może sprawić, że stanie się on ambasadorem nowego narzędzia. Jest to kluczowe dla efektywnego wdrożenia.

Perspektywa liderów zespołów

Na kolejnym etapie przeszliśmy do wywiadów z liderami projektów, które pozwoliły mi lepiej zrozumieć ich sposób działania. Rozmawialiśmy o ich podejściu do planowania własnych zadań, jak wygląda ich współpraca i komunikacja z innymi oraz które z procesów chcieliby zmienić lub zautomatyzować. Opowiedzieli mi, z jakich narzędzi online najczęściej korzystają i jakie funkcje są dla nich najważniejsze. Porozmawialiśmy również o tym, w jaki sposób obecnie korzystają z Asany, co w niej lubią, co im w niej przeszkadza oraz jakie działania chcieliby realizować, ale nie wiedzą do końca jak się do tego zabrać.

Dlaczego perspektywa liderów projektów czy kierowników zespołów jest kluczowa? Ponieważ każdy z nich ma inny sposób działania, planowania, podejścia do wykorzystywanych narzędzi, a co za tym idzie, posiada inne potrzeby i wyzwania w swoich projektach.

Przeprowadzając wywiady, warto dobrze zrozumieć specyfikę pracy poszczególnych osób, poznać punkty styczne między nimi, przeanalizować, kto z kim współpracuje i na jakiej zasadzie. Wywiady z członkami zespołu pozwalają przeanalizować możliwości wybranego narzędzia i dostosować do ich konkretnych potrzeb. Dzięki temu szansa, że z niego skorzystają wzrasta. Łączy się to również z pewnym efektem psychologicznym: bycie wysłuchanym często zwiększa otwartość na nowe narzędzie. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, porozmawiaj z każdym członkiem i członkinią zespołu. Da Ci to większy ogląd na to jak pracują i czego potrzebują Twoi współpracownicy.

Dzięki wywiadom z dyrektorem i liderami projektów przeprowadziłam analizę potrzeb i problemów, która była dla mnie pierwszym kamieniem milowym w stworzeniu nowej strategii wykorzystywania narzędzia do zarządzania projektami.

Dołącz do newslettera Sektor 3.0

Narzędzie do komunikacji w zespole: problemy i potrzeby

Uczucie zagubienia między kanałami komunikacji, zbyt wiele narzędzi i miejsc, gdzie znajdowały się ważne informacje (Slack, e-mail, Asana, kalendarz, Google Dysk), a co za tym idzie – poczucie straty czasu, to problemy i niedogodności, które najczęściej wskazywał zespół. Części członków brakowało wspólnej przestrzeni do współpracy z osobami spoza organizacji, które nie powinni mieć jednak dostępu do wszystkich informacji. Powtarzał się również komentarz: 

Kolejne narzędzie, z którego trzeba korzystać.

Myślę, że wiele organizacji może się utożsamiać z wyżej wymienionymi problemami. Dokładna analiza potrzeb często pomaga w wyznaczeniu konkretnych kierunków działań. Jedną z nich było stworzenie wspólnej przestrzeni dla projektów, w które zaangażowane są różne osoby, ustalenie przepływu zadań powiązanych ze sobą oraz możliwość ustalenia priorytetów.

Zmiany wymagał również sam sposób nazywania niektórych zadań, tak by można je było odkliknąć jako zrobione i mieć pełny ogląd tego, jakie działania powinny być jeszcze wykonane. Niby niewielka, a istotna zmiana dla odpowiedniego zarządzania zadaniami, by móc przeanalizować, co jeszcze zostało do wykonania, a co już jest zrobione.

Na to wszystko nałożyła się potrzeba uspójnienia sposobu wykorzystywania Asany wraz z ustaleniem punktów styku między współpracującymi osobami. Pojawiły się również pomysły na stworzenie wspólnego kalendarza treści marketingowych, przestrzeni inspiracji oraz chęć całkowitej rezygnacji z e-maila w komunikacji wewnętrznej.

Pamiętaj, by po wywiadach spisać wszystkie pojawiające się problemy i potrzeby. Sprawdź, które z nich się powtarzają. Przeanalizuj, które funkcje narzędzia mogą pomóc w ich rozwiązaniu lub spełnieniu. Polecam zrobić do tego celu tabelkę, gdzie po lewej stronie umieścisz listę z problemami i potrzebami, a po drugiej odpowiednie funkcje wybranego narzędzia.


Oprócz analizy potrzeb warto zwrócić uwagę, jakim typem użytkownika wybranego narzędzia są poszczególni członkowie zespołu. Dlaczego to istotne? Ponieważ każdy z nich pełni istotną rolę w procesie wdrożenia.

Typy użytkowników w Asanie (i nie tylko)

Spotkania pokazały, że mamy do czynienia z różnym typem użytkowników platformy Asana.

 • Nieużytkownicy – osoby, które albo nigdy nie korzystały z platformy i nie wiedzą jak do niej podejść, podchodzą do niej z niechęcią, preferują inne narzędzia do takich działań.
 • Użytkownicy – wykorzystujący narzędzie w sposób podstawowy, planujący pierwsze swoje działania, ale bez zagłębiania się w bardziej złożone funkcje, podchodzący do niego bez ekscytacji, w sposób zadaniowy.
 • Super-użytkownicy – osoby, które miały już dużą wiedzę na temat narzędzia lub nabyły ją w krótkim czasie, technologiczni eksploratorzy, sami wyszukujący nowe możliwości.

Często w zespołach korzystających z narzędzi online można zauważyć właśnie te trzy typy podejść. Każda z tych osób pełni istotną rolę we wdrożeniu nowego narzędzia, dlatego potrzeby każdego z nich powinny być uwzględnione.

Nieużytkownicy pokazują, z jakimi problemami mogą borykać się różne osoby, wskazują na to, co może przeszkadzać w korzystaniu z narzędzia oraz co może zniechęcać użytkownika i powstrzymywać przed efektywnym wykorzystywaniem go w ich pracy. Ich obiekcje mogą pomóc we wskazaniu ryzyk.

Użytkownicy pomagają w sposób realistyczny podejść do aplikacji, wskazując zarówno jej zalety, jak i wady. Przez mniejsze opory do nowego narzędzia mogą pomóc je wdrażać w sposób racjonalny.

Super-użytkownicy są siłą napędową i motorem wdrażanych zmian. Dobrze, by jedna z takich osób była odpowiedzialna wewnętrznie za wprowadzanie wcześniej ustalonej nowej strategii.

Postaraj się pozytywnie podejść do każdego z nich, wsłuchanie się w ich problemy i wątpliwości może przynieść wiele dobrego w procesie wdrożenia.

Kolejnym istotnym kamieniem milowym w stworzeniu nowej strategii wykorzystywania Asany było ustalenie wspólnej wizji sukcesu, czyli efektu, jaki zespół chce osiągnąć po zakończonym procesie.

Wizja sukcesu

Każdy z wywiadów kończył się pytaniami:

 • Jaki rezultat chciał(a)byś uzyskać po wdrożeniu nowej strategii korzystania z Asany?
 • Co będzie dla Ciebie miarą sukcesu, pokazującą, że wprowadzona nowa strategia zaczęła działać?

Wspólnie dookreślona wizja sukcesu zawierała w sobie konkretne cele dotyczące wykorzystania Asany w organizacji. Członkowie i członkinie Sektora 3.0 chcieli, by Asana stała się narzędziem, w którym:

 1. znajdą wszystkie potrzebne informacje;
 2. realnie będą zarządzać projektami;
 3. cotygodniowe raporty będą bardziej przejrzyste i zautomatyzowane;
 4. znajdzie się jak największa część komunikacji;
 5. łatwo będzie można znaleźć informacje i będzie wiadomo, gdzie ich szukać;
 6. współpracuje cały zespół i podwykonawcy, tak by nie trzeba było ciągle „skakać” między różnymi platformami;
 7. rozmawia się i przypisuje zadania do innych osób i siebie.

Po wprowadzeniu nowej strategii, Slack miał się stać narzędziem tylko do komunikacji ad hoc, jeśli coś jest pilnie potrzebnego, a e-maile miały służyć tylko do komunikacji zewnętrznej.

Uspójniając wizję sukcesu, jaki zespół chce osiągnąć po wdrożeniu narzędzia, zwróć uwagę czy planowane efekty są realne, mierzalne i konkretne. Jeśli używacie pojęć abstrakcyjnych, warto przedyskutować, czy podobnie je rozumiecie. Po analizie potrzeb oraz ustaleniu celów, jakie Asana ma spełniać i jakie rezultaty zespół dzięki temu chce osiągnąć, zabrałam się do opracowania nowej strategii wykorzystania platformy.

Nowa strategia – Nie ma na Asanie? To nie istnieje!

Postawienie sobie powyższych celów wywołało potrzebę wprowadzenia przynajmniej jednej zasady: 

Masz dla mnie zadanie? Wrzuć na Asanę! Nie ma na Asanie? To nie istnieje!

Wszystkie najważniejsze informacje miały być dodawane na tej platformie. Asana miała stać się głównym źródłem wiedzy i pierwszą przestrzenią, gdzie dodaje się i szuka informacji. 

Dodatkowo istotne było, by każde zadanie miało osobę odpowiedzialną oraz wyznaczony termin realizacji, a zrealizowane zadanie było odklikiwane jako zrobione. Takie podejście  bardzo przydaje się w efektywnej realizacji działań i projektów.

Konsekwencja w wykorzystywaniu wybranego narzędzia według wspólnie ustalonych zasad jest kluczowa, jeśli chcemy działać na nim efektywnie. Jeśli lider będzie się z niej wyłamywał, inni członkowie zespołu będą czuli większe przyzwolenie, by wrócić do starych nawyków. Dlatego bardzo istotne jest, by główna osoba decyzyjna dawała dobry przykład w tym zakresie.

Uspójnienie podejścia do Asany wymagało zmiany sposobu, w jaki tworzyło i wykorzystywało się nowe projekty w zespole Sektor 3.0.

Nowa struktura projektów na Asanie – system zarządania zadaniami w wersji Sektor 3.0

Wszyscy członkowie zespołu Sektora 3.0 zaangażowani byli w więcej niż jeden projekt, dlatego ważne było, by ich struktura była chociaż częściowo podobna do siebie. Dlatego w każdym z nich zasugerowałam, by zostały wprowadzone części, takie jak:

Inbox: gdzie lądowały wszystkie nowe zadania od osób, które danym projektem nie zarządzały. Dzięki temu osoba działająca przede wszystkim na nim, od razu widziała, że pojawiło się nowe zadanie i mogła je przekierować do odpowiedniej sekcji.

Ważne informacje: tutaj znajdowały się linki do najważniejszych dla projektu informacji oraz dokumentów.

Statystyki: wcześniej zespół raportował statystyki liczbowe w komentarzach do danego zadania, co utrudniało spojrzenie na poszczególne dane z szerszej perspektywy. Asana w wersji premium posiada możliwość dodawania różnego typu kolumn od list rozwijalnych po dane liczbowe czy tekst. Statystyki z każdego projektu zbierane były w osobnej asanowej przestrzeni tak, by menadżer mógł spojrzeć na wszystkie działania Sektora 3.0 z lotu ptaka.

Wyżej wymienione elementy występowały w większości projektów. Czy to znaczy, że wszystkie wyglądały tak samo? Zupełnie nie! Ponieważ Asana jest dosyć elastycznym narzędziem, każdy z nich został dopasowany do potrzeb zarządzających nimi liderów.

Przykłady projektów w Asanie: więcej niż aplikacja do zarządzania zadaniami

Asana może służyć nie tylko do zarządzania zadaniami i czasem ich realizacji. Oprócz standardowego Kanbana (do zrobienia, w trakcie, zrobione) platformę można wykorzystać również do planowania długofalowych celów organizacji, tworzenia planu rocznego, komunikacji wewnętrznej, zarządzania zasobami ludzkimi i rzeczowymi oraz jako baza wiedzy, inspiracji, pomysłów. Analizując potrzeby oraz sposoby działania zespołu Sektora 3.0 zaprezentowałam dodatkowe możliwości wykorzystania Asany. Oto kilka z nich.

Cele roczne
Planując działalność organizacji, warto przeanalizować swój plan roczny i zastanowić się, jakie cele chcecie lub powinniście osiągnąć. Stworzenie takiego osobnego projektu z wyznaczonymi celami organizacji na kolejny rok, może wesprzeć w kontrolowaniu tego, na jakim jesteście etapie, jeśli chodzi o realizację wyznaczonych celów. Może do tego posłużyć opcja z wyznaczonymi statusami czy dane liczbowe z wyszczególnieniem kategorii CEL 2021 czy % REALIZACJI CELU. Na podobnej zasadzie można stworzyć projekt, pomagający realizować cele wybranego obszaru, który realizujecie w ramach grantu.

Kalendarium publikacji
To jeden z pomysłów, które podał członek zespołu Sektora 3.0, ponieważ publikuje różnego typu treści związane z blogiem Sektor 3.0, organizacją wydarzeń LIVE oraz wideo wywiady na VOD Sektor 3.0. Wspólna przestrzeń, gdzie można dobrze skoordynować produkcję treści i przeanalizować, kiedy i w jakim kanale komunikacji powinny być publikowane, może pomóc w budowaniu spójnego wizerunku w sieci. Świetnie sprawdza się również do tego funkcja Timeline, gdzie można zaznaczyć na osi czasu planowany czas publikacji oraz powiązane ze sobą treści i działania.

Marketing i promocja
W każdej organizacji działania marketingowe i promocyjne są niezbędne w wielu różnych projektach. Konieczność przeklikiwania się między nimi i szukania przypisanych działań może zmniejszać efektywność zaangażowanych osób i zabierać będący na wagę złota czas. Dlatego warto wykorzystać możliwość w Asanie przypisania jednego zadania do dwóch projektów. Dzięki temu osoba zajmująca się marketingiem i promocją będzie mogła mieć wszystkie zadania tego typu w swoim projekcie, a konkretni project menadżerowie będą mogli obserwować status działań promocyjnych z poziomu swojej asanowej przestrzeni.

Administracyjne
W tym projekcie zbierane są wszystkie zadania związane z umowami czy zamówieniami. Można obserwować, na jakim etapie jest proces przygotowania i podpisu danego dokumentu, a poprzez tagi oznaczyć jego typ. Korzystając z opcji filtrowania można także oznaczyć jeden typ umów, nad którymi chce się w danym momencie pracować, dzięki czemu można efektywniej wykorzystać swój plan pracy.

Mobilni Doradcy i ich zasoby – zarządzanie wolontariuszami i sprzętem
W Sektorze 3.0 pracuje około 80 Mobilnych Doradców – wolontariuszy, wspierających organizacje społeczne we wdrażaniu i wykorzystywaniu nowych technologii. Również ja jestem jedną z nich! Każda z osób posiada swoje specjalizacje, przykładowo: marketing, pisanie projektów, nagrywanie i obróbka wideo, narzędzia do zarządzania projektami etc. Asana może się świetnie sprawdzić się w zarządzaniu taką grupą wolontariuszy.


Jak wygląda taka struktura? 

Każdy koordynator, kierujący  grupą Mobilnych Doradców, zarządza sekcją ze swoim imieniem, gdzie jako zadania wypisani są wolontariusze. Mobilni przy pomocy tagów mają oznaczone swoje obszary specjalizacji czy technologie, w których się dobrze czują. Oznacza się również ich stopień zaangażowania, miasto i województwo, w którym działają. Jeżeli organizacja potrzebuje specjalisty z konkretnej dziedziny, wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę, np. marketing i wyświetlą się na liście wszyscy wolontariusze specjalizujący się w tym zakresie. 

Dodatkowo Mobilni doradcy wykorzystują sprzęt i materiały udostępnione przez Sektor 3.0. Sprzęt wylistowany jest w zadaniach. Mobilny/a będący/a w jego posiadaniu oznaczony jest w tagiem. Dodatkowo oznaczone jest miasto, gdzie sprzęt się znajduje. W przypadku, gdy inny wolontariusz będzie potrzebował danego sprzętu, koordynator sprawnie wyszuka, z kim należy się skontaktować, żeby go przekazał.

Strefa wiedzy
Ten pomysł powstał również podczas wywiadów z jedną z członkiń zespołu Sektora 3.0. W ramach projektu miały być zbierane różne linki z ciekawymi materiałami, inspiracjami czy benchmarkiem ciekawych wydarzeń wokół nowych technologii. Do tej zakładki można  dodawać wszelkie nowe pomysły na działania z oznaczeniem programu, w ramach którego daną inicjatywę można by zrealizować.

Asana Wiki
To projekt z opisem różnych funkcji i sposobu korzystania z platformy, do którego członkowie zespołu mogą zajrzeć w każdym momencie. Warto tutaj spisać wspólne zasady korzystania z narzędzia, których członkowie zespołu zobowiążą się dotrzymywać.

Wymienione powyżej typy projektów to jedynie namiastka tego, jak można kreatywnie podejść do Asany. Część z nich powstała na podstawie zmodyfikowanych proponowanych szablonów dostępnych na tej platformie, część została stworzona zupełnie od podstaw według analizy potrzeb i działań.

Nie bój się podchodzić do Asany kreatywnie i nieszablonowo. Platforma ta jest bardzo elastyczna i ma mnóstwo bezpłatnych własnych szablonów, którymi można się zainspirować. Sprawdź metodą prób i błędów, co najlepiej działa, a co niekoniecznie i modyfikuj! Wdrożenie nowego narzędzia do pracy zespołu to długofalowy proces, który może być pełen wyzwań. Warto konsekwentnie działać ku lepszej efektywności i współpracy w ramach organizacji.

Asana: klucze do skutecznego wdrożenia nowego narzędzia do zarządzania projektami w zespole

Co sprawiło, że wdrożenie nowej strategii Asany zmieniło podejście zespołu Sektora 3.0 do tego narzędzia i okazała się sukcesem? Z mojej perspektywy na pewno pomogły dobrze przeanalizowane potrzeby, działania i nawyki w planowaniu własnej pracy oraz wykorzystywanych narzędzi przez różnych członków zespołu. Dzięki temu mogłam stworzyć dla nich przykłady projektów, dostosowanych do ich działań i zainspirować ich do własnych eksploracji tego narzędzia. Na pewno istotne było również szkolenie, które pomogły uspójnić wiedzę członków zespołu.

Kluczowe było również posiadanie Ambasadorki Asany, super-użytkowniczki, Wiktorii Nycz znającej bardzo dobrze to narzędzie, która pomagała wdrażać nową strategię wewnątrz organizacji. Myślę, że warto w tym miejscu oddać jej głos, by opowiedziała, co według niej było kluczowe we wdrożeniu nowego podejścia do Asany w Sektorze 3.0.

Po pierwsze – podjęcie decyzji na temat lepszej organizacji pracy, z jednej strony przykaz odgórny, z drugiej – chęć zespołu. Każdy zmęczony był pewnym chaosem komunikacyjnym, jaki mieliśmy przy poprzedniej edycji festiwalu. Mieliśmy potrzebę lepszego komfortu pracy. Każdemu zależało, by lepiej działać, dlatego powstał pomysł, żeby efektywniej zorganizować sobie Asanę i przejść szkolenie. Nowa struktura Asany polepszyła widoczność statusów działań poszczególnych projektów, co ułatwiło podsumowania aktywności podczas naszych poniedziałkowych spotkań zespołu. Cześć projektów jest już tak rozpisana, że będzie łatwiej je później przekopiować. Dobrze, że zrobiliśmy to wdrożenie przed Festiwalem Sektor 3.0, ponieważ przy tak dużej ilości tasków na pewno pomogło nam to poukładać wiele rzeczy. Fajnie, że można było mieć także wgląd w działania innych osób i dopytywać o różne kwestie już bezpośrednio na Asanie. Na Slacku komunikacja przepływa ciągiem i łatwo jest zgubić różne tematy, a Asana pomaga poukładać komunikację wokół zadań. Również samo odhaczanie zadań uprościło i przyspieszyło komunikację w kontekście zrealizowanych obowiązków, ponieważ nie trzeba było dodatkowo pisać na Slacku, że zadanie jest wykonane. Wystarczyło je odznaczyć, a osoba zarządzająca danym projektem otrzymywała o tym powiadomienia. Asana rzeczywiście najlepiej sprawdza się nam jako platforma do zarządzania zadaniami, gdzie współpracujemy zarówno ze sobą, jak i z zewnętrznymi kontraktorami np. osobami od social mediów, grafikiem czy deweloperem, opiekującym się stroną internetową.

Jak widać po wypowiedzi Wiktorii, Asana może w znacznym stopniu ułatwić realizację projektów w organizacji i poukładać komunikację wokół zadań. Kluczowa jest tutaj wspólna decyzja, chęć zespołu do wprowadzenia usprawnień i konsekwencja – z tą ostatnią czasem bywa najtrudniej.

Nowy system do zarządzania projektami? O tym pamiętaj!

Wybór i wdrożenie narzędzia to ważny krok, ale to dopiero początek drogi ku efektywniejszej pracy. Najważniejsze jest zbudowanie oraz konsekwentne trzymanie się wspólnych zasad i nawyków w wykorzystywaniu wybranego narzędzia.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak krok po kroku przeanalizować potrzeby zespołu i wybrać odpowiednie dla Was narzędzie? Przeczytaj artykuł na moim blogu: Jak Wybrać Narzędzie Online dla Zespołu? Zobacz 9 wskazówek.

Jeśli mój artykuł zachęcił Was do wdrożenia Asany w Waszej organizacji, zachęcam do kontaktu: barbara@teamscoactions.com. Do każdego zespołu podchodzę bardzo indywidualnie, by jak najlepiej dostosować narzędzie do Waszych potrzeb.

Mi hasło „Asana od rana” towarzyszy codziennie. Każdy mój dzień zaczynam i kończę z tym narzędziem, dzięki czemu wiem, jakie są moje priorytety w danym momencie, a pod koniec dnia mogę celebrować z asanowymi jednorożcami wykonane zadania. Życzę Wam jak najwięcej takich celebracji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Asanie?

Zajrzyj na kanały na Youtubie: How to Asana i Paul Minors. Zachęcam również do zajrzenia na asanowe forum, gdzie specjaliści z całego świata wymieniają się wiedzą i wskazówkami na temat tego narzędzia.

Przeczytaj także:

Cover photo: Asana Press Kit

Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Festiwal Sektor 3.0 już za
dni   
:
: