Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Najważniejsze trendy w zbiórkach pieniężnych – po pierwsze online

majt[1]
Spis treści

Na skutek ekspansji nowych technologii, działania organizacji w ciągu ostatnich 10 lat zmieniły się diametralnie. Komputery na stałe zagościły na stanowiskach pracy, komórki i maile wyparły tradycyjne telefony, multimedia przechowujemy w chmurach, o działaniach opowiadamy poprzez strony internetowe i social media. Nowe technologie pomagają również w zbieraniu pieniędzy organizacjom. Widać to w corocznym raporcie Nonprofit Tech for Good, który właśnie ujrzał światło dzienne.

Chociaż nie ma jednego idealnego profilu osoby, która przekazuje pieniądze charytatywnie, organizacja Nonprofit Tech for Good co roku publikuje obszerny raport na temat trendów w przekazywaniu darowizn, w którym odpowiada na pytanie kim są osoby, które chętnie przekazują środki na dobroczynność, a także pokazuje co może zachęcać do finansowego wsparcia trzeciego sektora. W edycji raportu z 2018 r. udział wzięło 7.106 osób, z których 6.057 w tym roku przekazywało pieniądze na cele charytatywne, a 1.049 zadeklarowało brak zaangażowania finansowego we wspieranie organizacji pozarządowych. Przedstawiamy najważniejsze wnioski, które płyną z raportu.

Kto przekazuje?
Pieniądze na działalność charytatywną znacznie chętniej przekazują kobiety stanowiące 64.7% – wykazała ankieta. Jeżeli chodzi o rozkład demograficzny osób biorących udział w ankiecie wyglądał on następująco: 2.7% darczyńców należało do Generacji Z (urodzonych po 1998), aż 32% przekazujących pieniądze to Mileniasi (urodzeni w latach 1981-1997), wśród Generacji X (urodzeni w latach 1965-1980) ten odsetek wynosił 29.8%, 29.3% Baby Boomersów (1946-1964) chętnie przekazywało pieniądze i tylko 6.2 % osób urodzonych przed rokiem 1946 angażowało się w pomoc finansową. W dużej mierze można wyciągnąć wnioski, że pieniędzmi chętniej dzielą się osoby, pozostające aktywne na rynku pracy. Osoby po 1998 prawdopodobnie dopiero podejmują pierwsze prace zarobkowe, a osoby urodzone przed rokiem 1946 rynek pracy już opuściły.

Pieniędzmi najchętniej dzielą się mieszkańcy kontynentu północnoamerykańskiego. Aż 23.5% ankietowanych pochodziło z Kanady, a 17.9% z USA. Na kolejnych miejscach znalazły się Brazylia z wynikiem 12.3%, Singapur z wynikiem 7.1, Israel 6.8%. W tym wypadku znaczenie może mieć jednak dotarcie z ankietą do osób zamieszkujących te tereny, bowiem jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla FIOPK w roku 2017, aż 80% Polaków zadeklarowało zaangażowanie finansowe w akcje charytatywne.

Najchętniej dotowane obszary
Duże dysproporcje jeśli chodzi o podział pieniężny można również zaobserwować w zależności od obszaru działania organizacji. Na jakie cele darczyńcy zatem najchętniej przeznaczają środki?

W raporcie Nonprofit Tech for Good znajdziemy informację, że najchętniej dotowanymi obszarami są działania związane z dziećmi i młodzieżą 15%, zdrowiem 10.8%, zwierzętami i dziką przyrodą 10.5%. W środku stawki znalazł się problem głodu 7.6%, organizacje religijne 6.6% i kwestie środowiskowe 5.6%. Najmniej chętnie pieniądze dajemy organizacjom działającym na rzecz mediów 1%, wykonujących działania pokojowe 0.8% i badania naukowe 0.7%.

W jaki sposób najchętniej dotujemy organizacje
Jeżeli chodzi o sposób przekazywania pieniędzy to właśnie w tym obszarze najmocniej widać wpływ nowych technologii. Dzisiaj już standardem jest przekazywanie pieniędzy on-line. Jest to słuszna droga tym bardziej, że badani właśnie płacenie w internecie wskazali jako najwygodniejszy sposób przekazywania pieniędzy. Aż 54% z nich preferuje przekazanie środków za pośrednictwem karty kredytowej, a 45% osób przekazujących środki uczestniczy w comiesięcznych darowiznach, które automatycznie obciążają jego konto.

Co ciekawe, to właśnie social media w znacznej mierze nakłaniają darczyńców do sięgnięcia do portfela. 29% osób, które zdecydowały się przekazać pieniądze organizacji, zrobiło to w wyniku wpisu w mediach społecznościowych.

Bardzo ważnym narzędziem zbiórki wciąż pozostaje e-mail i dobrze zaprojektowany newsletter. Osoby, które przekazują pieniądze robią to na skutek odpowiednio przygotowanego komunikatu mailowego. Łącznie 27% badanych wskazało maila jako impuls do przekazania pieniędzy.

Jak sprawnie odnaleźć się w sztuce marketingu mailowego opowiadał jeden z naszych ekspertów w trakcie wrześniowego seminarium on-line.

Jeżeli do układanki dodamy odpowiedzi, że 18% osób przekazało pieniądze na skutek przycisku call to action zaimplementowanego na stronie organizacji, otrzymamy wynik na poziomie 74% dotacji odbywa się na skutek działań on-line.

W Polsce rozkład ten wygląda inaczej “Najczęściej pomoc taka jest przekazywana gotówką podczas tradycyjnych zbiórek „do puszki” (71%). Ponad 65% Polaków angażuje się w pomoc charytatywną dokonując darowizny za pomocą SMS (32%) oraz przelewu bankowego i płatności kartą (34%).” Warto mieć jednak na względzie, że w Polsce statystyka jest mocno zachwiana przez coroczną ogólnopolską zbiórkę WOŚP, której 56% całej zbiórki „do puszki” (stąd też pewnie wspomniany wcześniej tak duży odsetek osób w ogóle zaangażowanych w przekazywanie pieniędzy).

Od kilku lat widzimy coraz większe zainteresowanie wspieraniem Orkiestry za pomocą nowoczesnych narzędzi – zbiórek online, SMS-ów, terminali. Wpłata na stronie internetowej to jedna z najszybszych i najprostszych metod. W ciągu kilku sekund możemy przekazać darowiznę i mieć pewność, że trafiła ona na konto wspieranej przez nas organizacji. To, co jeszcze kilka lat temu budziło nieufność – dzisiaj staje się gwarantem i pozwala na pełną transparentność. Sądzę, że ilość środków zebranych w ten sposób będzie wciąż rosnąć, ale jednocześnie jestem przekonana, że jeszcze przez wiele lat to wpłaty do puszek wolontariuszy będą stanowić większość naszych finałowych przychodów. Wszystko jednak do czasu, rewolucja technologiczna coraz częściej puka także do naszych zbiórek – mówi Anna Orzech koordynująca w fundacji WOŚP projekty digital.

Warto w tym miejscu przypomnieć o możliwości przekazywania środków z poziomu Facebooka, za pośrednictwem jednego przycisku “donate”. Tylko dzięki implementacji tego narzędzia na całym świecie udało się zebrać już ponad miliard dolarów na ważne społecznie cele.

Coraz istotniejszym elementem zbiórek społecznych są również kampanie crowdfundingowe. Aż 41% osób, które przekazują środki na cele charytatywne, wskazało również, że uczestniczyło w zbiórce pieniędzy na cele społeczne na takich platformach.

Działalność on-line w kontekście zbierania pieniędzy wydaje się zatem kluczowa. Warto również pamiętać, że darczyńcy najbardziej ufają organizacjom, których rozszerzenie domeny to „.org”.

Kto nie przekazuje pieniędzy?
Dzięki szczegółowemu raportowi wiemy, kto chętnie przekazuje pieniądze i w jaki sposób. Przyjrzyjmy się dlaczego niektórzy nie chcą angażować środków na wspieranie organizacji.

Zrozumieć ludzi, którzy nie uczestniczą w zbiórkach charytatywnych, wcale nie jest tak łatwo. Na szczęście organizacja Nonprofit Tech for Good pomaga rozwiać kilka niepewności związanych z tym obszarem.

Pośród wszystkich osób nieprzekazujących, aż 43% po prostu mówi, że nie ma pieniędzy, żeby móc je przekazać. Warto mieć na względzie, że 20% osób, których choć nie stać na przekazywanie pieniędzy, w zamian chętnie zaangażowałyby się wolontariacko. Niestety 12% respondentów nie ufa temu w jaki sposób pieniądze zostaną wydane przez organizacje, a 6% woli pieniądze wydać w inny sposób. Co jednak zasługuje na uwagę to fakt, że aż 52% tych osób, nie zamierza przekazać jakichkolwiek środków w ciągu przyszłego roku.

Wnioski nasuwają się same. Organizacje mają dwie możliwe drogi, aby zaktywizować te osoby. Pierwsza to zaproponować współpracę wolontariacką, zaangażować ich w swoje działania, bez konieczności sięgania do i ich kieszeni. Druga to zadbać o transparentną komunikację na co organizacje przeznaczają środki i pokazać zmiany, które za te pieniądze udało się zrealizować.

Postawić na on-line
Z uważnej lektury raportu, widać jak na dłoni, że coraz więcej zbiórek pieniężnych przenosi się do internetu. W raporcie jasno zaakcentowane zostały najważniejsze elementy, które motywują ludzi do przekazywania pieniędzy i pomocy organizacjom. Warto zadbać o odpowiednią ekspozycję w internecie, komunikację w social mediach, a sposoby płatności podać na tacy: w postaci przycisku do przekazywania darowizny czy możliwości przelania środków kartą. W razie doraźnej potrzeby pozyskania środków, można posiłkować się kampanią crowdfundingową. No i nie zapominajmy o podziękowaniu naszym darczyńcom, również w formie online. Jak wskazała ankieta, 69% dotujących preferuje podziękowanie w formie maila.

Pełen raport można pobrać pod adresem https://givingreport.ngo/. Warto zapoznać się danymi statystycznymi z całego świata. Znajomość tych trendów pozwala lepiej zrozumieć motywy darczyńców, a co za tym idzie uczynić przekazywanie pieniędzy łatwiejszym.

Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.