Facebook rozwija narzędzia dla trzeciego sektora

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Podczas drugiego dorocznego Forum Dobra Społecznego Facebook zaprezentował nowe narzędzia i inicjatywy, które pomogą udzielać wsparcia i działać charytatywnie za pomocą Facebook.

Nowe projekty i najważniejsze zmiany zaprezentowane przez Facebooka to między innymi:

 • Mentoring i wsparcie – nowy produkt, w którym mentorzy i podopieczni nawiązują kontakt w celu bezpośredniej współpracy oraz podejmują działania w oparciu o wskazówki programu – przewodnika opracowanego przez organizacje non-profit
 • Eliminacja opłat za darowizny na rzecz organizacji non-profit – 100% darowizn dokonywanych za pośrednictwem Facebook na rzecz organizacji non-profit teraz trafi bezpośrednio do tych organizacji
 • Fundusz Darowizn Facebook – roczny fundusz na 2018 rok w wysokości 50 milionów dolarów na rzecz wsparcia społeczności odbudowujących się po katastrofach dzięki bezpośrednim wpłatom i współfinansowaniu. Fundusz pomoże także większej liczbie osób wesprzeć cele, na których im zależy, a także pomoże organizacjom non-profit pomnożyć środki zebrane wśród darczyńców w takich kampaniach jak Giving Tuesday
 • Rozwój narzędzi działalności charytatywnej – można teraz organizować zbiórki pieniędzy w Europie, Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii
 • Interfejs Fundraisers – możliwość synchronizowania pozyskiwania funduszy poza Facebookiem z fundraiserami na Facebooku
 • Nowy interfejs pomagający nieść pomoc podczas kataklizmów – nowe narzędzie zapewniające organizacjom niosącym pomoc podczas katastrof dostęp do danych osób poszkodowanych, poprzez udostępnienie ważnych informacje na temat potrzeb osób dotkniętych sytuacją kryzysową. Narzędzie pozawala organizacjom zoptymalizować działania pomocowe
 • Funkcja Krwiodawstwa – już ponad 4 miliony krwiodawców dołączyło do kampanii w Indiach, poszerzając w ten sposób sieć łączącą banki krwi i szpitale z krwiodawcami za pomocą wydarzeń – akcji oddawania krwi; funkcja będzie wprowadzona w Bangladeszu na początku 2018 r.

Wprowadzenie mentoringu i wsparcia
Mentoring i wsparcie to nowy produkt łączący ludzi, którzy mogą potrzebować wsparcia i doradztwa aby osiągnąć swoje cele z osobami, które mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w niesieniu pomocy. Podopieczny i mentor są kojarzeni przez partnerską organizację non-profit, a następnie postępują zgodnie ze wskazówkami programu dostępnego na Facebooku, opracowanego przez organizacje non-profit i dostosowanego do określonych potrzeb podopiecznego.

Facebook zaczyna od pilotażu z aplikacją iMentor (dla edukacji) i The International Rescue Committee (do reagowania w sytuacjach kryzysowych). Celem to pomóc skontaktować się ludziom związanym z różnymi inicjatywami, takimi jak leczenie uzależnień, awans zawodowy i innymi obszarami, w jakich ogromne znaczenie ma znajomość ludzi, od których można oczekiwać wsparcia. Jest on dostępny tylko dla osób w wieku powyżej 18 lat. Mentorzy, zanim zostaną skojarzeni z podopiecznymi, są sprawdzani przez organizacje partnerskie, a także istnieje możliwość zgłaszania do Facebooka wszelkich napotkanych problemów we współpracy.

Rozwój narzędzi do działalności charytatywnej
Narzędzia do zbiórek dla organizacji non-profit (włącznie z klawiszem darowizny oraz kwestujących non-profit) umożliwiają kwestowanie na rzecz organizacji non-profit i są teraz dostępne w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Holandii, Belgii, Szwecji, Portugalii, Danii, Norwegii, Austrii, Finlandii i Luksemburgu.

Indywidualni kwestujący pozwalają osobom zbierać pieniądze na potrzeby własne, dla przyjaciół lub na rzecz czegoś lub kogoś, kogo nie ma na Facebooku – funkcja aktualnie dostępna w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Australii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Belgii, Portugalii, Austrii, Finlandii, Luksemburgu, Szwecji, Danii i Nowej Zelandii.

 

Nowy interfejs Fundraisers
Zaktualizowane narzędzie umożliwia synchronizację zbiórek pieniędzy poza Facebook z fundraiserami na Facebooku, dzięki czemu łatwiej będzie poinformować znajomych i rodzinę o celach wspieranych na Facebooku i poza nim. Kiedy ludzie połączą swoją kampanię zbiórki funduszy poza Facebookiem z Facebook, powstaje fundraiser na Facebooku, który synchronizuje się ze stroną kampanii.

Połączenie z Facebookiem może pomóc uczestnikom szybciej osiągnąć cel, pozwalając im łatwo skontaktować się ze wszystkimi znajomymi na Facebooku. Znajomi mogą dzielić się wiedzą o zbiórce, rozpowszechniać informacje i docierać do nowych darczyńców. A darczyńcy mogą wziąć udział w zbiórce przy użyciu zaledwie kilku kliknięć, nawet nie opuszczając Facebooka. Facebook zaczyna testowanie funkcjonalnośći od organizacji Susan G. Komen, JDRF, National Multiple Sclerosis Society i organizacji Movember, a do końca wiosny 2018 roku udostępnimy aplikację dla 500 innych organizacji non-profit.

Nowy interfejs pomagający nieść pomoc podczas kataklizmów
Wcześniej w tym roku Facebook przedstawił rozwiązanie, które pozwala reagować w sytuacjach kryzysowych, za pomocą którego ludzie mogą prosić i udzielać pomocy niezbędnej do wyjścia z sytuacji kryzysowej. Obecnie wprowadzony jest nowy interfejs, który zapewni organizacjom działającym w obliczu klęsk i katastrof dostęp do danych z obszarów dotkniętych kataklizmami, które mogą dostarczyć ważnych informacji na temat potrzeb osób dotkniętych określoną sytuacją kryzysową. Obecnie Facebook prowadzi pilotaż interfejsu dla NetHope i Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

Rozwijanie funkcji Krwiodawstwa
W październiku uruchomiona została funkcja krwiodawstwa, początkowo w Indiach, aby ułatwić ludziom oddawanie krwi. Obecnie w Indiach są ponad 4 miliony krwiodawców zarejestrowanych na Facebooku. Oprócz udostępnienia osobom potrzebującym kontaktu z krwiodawcami, narzędzie umożliwia również organizacjom skuteczniejsze łączenie się z krwiodawcami. Szpitale, banki krwi i organizacje non-profit mogą tworzyć dobrowolne akcje krwiodawstwa na Facebooku, a pobliscy krwiodawcy są powiadamiani o możliwościach oddania krwi. Na początku 2018 r. zwiększona została liczba akcji krwiodawstwa w Bangladeszu, gdzie w każdym tygodniu – podobnie jak w Indiach – tysiące osób poszukuje krwiodawców.

 

Nieustannie inspirujemy się dobrem, które ludzie niosą za pomocą Facebooka i zobowiązujemy się do dalszego budowania narzędzi, które pomagają społecznościom czynić wspólnie jeszcze więcej dobra.

źródło: Newsroom Facebook

UDOSTĘPNIJ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Druk
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
AUTOR WPISU
PRZECZYTAJ TAKŻE
PRZECZYTAJ TAKŻE
 • Edukacja
 • Technologie
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Technologie
 • Edukacja
NEWSLETTER
NEWSLETTER
NEWSLETTER