Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Facebook rozwija narzędzia dla trzeciego sektora

ZUC[1]
Spis treści

Podczas drugiego dorocznego Forum Dobra Społecznego Facebook zaprezentował nowe narzędzia i inicjatywy, które pomogą udzielać wsparcia i działać charytatywnie za pomocą Facebook.

Nowe projekty i najważniejsze zmiany zaprezentowane przez Facebooka to między innymi:

  • Mentoring i wsparcie – nowy produkt, w którym mentorzy i podopieczni nawiązują kontakt w celu bezpośredniej współpracy oraz podejmują działania w oparciu o wskazówki programu – przewodnika opracowanego przez organizacje non-profit
  • Eliminacja opłat za darowizny na rzecz organizacji non-profit – 100% darowizn dokonywanych za pośrednictwem Facebook na rzecz organizacji non-profit teraz trafi bezpośrednio do tych organizacji
  • Fundusz Darowizn Facebook – roczny fundusz na 2018 rok w wysokości 50 milionów dolarów na rzecz wsparcia społeczności odbudowujących się po katastrofach dzięki bezpośrednim wpłatom i współfinansowaniu. Fundusz pomoże także większej liczbie osób wesprzeć cele, na których im zależy, a także pomoże organizacjom non-profit pomnożyć środki zebrane wśród darczyńców w takich kampaniach jak Giving Tuesday
  • Rozwój narzędzi działalności charytatywnej – można teraz organizować zbiórki pieniędzy w Europie, Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii
  • Interfejs Fundraisers – możliwość synchronizowania pozyskiwania funduszy poza Facebookiem z fundraiserami na Facebooku
  • Nowy interfejs pomagający nieść pomoc podczas kataklizmów – nowe narzędzie zapewniające organizacjom niosącym pomoc podczas katastrof dostęp do danych osób poszkodowanych, poprzez udostępnienie ważnych informacje na temat potrzeb osób dotkniętych sytuacją kryzysową. Narzędzie pozawala organizacjom zoptymalizować działania pomocowe
  • Funkcja Krwiodawstwa – już ponad 4 miliony krwiodawców dołączyło do kampanii w Indiach, poszerzając w ten sposób sieć łączącą banki krwi i szpitale z krwiodawcami za pomocą wydarzeń – akcji oddawania krwi; funkcja będzie wprowadzona w Bangladeszu na początku 2018 r.

Wprowadzenie mentoringu i wsparcia
Mentoring i wsparcie to nowy produkt łączący ludzi, którzy mogą potrzebować wsparcia i doradztwa aby osiągnąć swoje cele z osobami, które mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w niesieniu pomocy. Podopieczny i mentor są kojarzeni przez partnerską organizację non-profit, a następnie postępują zgodnie ze wskazówkami programu dostępnego na Facebooku, opracowanego przez organizacje non-profit i dostosowanego do określonych potrzeb podopiecznego.

Facebook zaczyna od pilotażu z aplikacją iMentor (dla edukacji) i The International Rescue Committee (do reagowania w sytuacjach kryzysowych). Celem to pomóc skontaktować się ludziom związanym z różnymi inicjatywami, takimi jak leczenie uzależnień, awans zawodowy i innymi obszarami, w jakich ogromne znaczenie ma znajomość ludzi, od których można oczekiwać wsparcia. Jest on dostępny tylko dla osób w wieku powyżej 18 lat. Mentorzy, zanim zostaną skojarzeni z podopiecznymi, są sprawdzani przez organizacje partnerskie, a także istnieje możliwość zgłaszania do Facebooka wszelkich napotkanych problemów we współpracy.

Rozwój narzędzi do działalności charytatywnej
Narzędzia do zbiórek dla organizacji non-profit (włącznie z klawiszem darowizny oraz kwestujących non-profit) umożliwiają kwestowanie na rzecz organizacji non-profit i są teraz dostępne w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Holandii, Belgii, Szwecji, Portugalii, Danii, Norwegii, Austrii, Finlandii i Luksemburgu.

Indywidualni kwestujący pozwalają osobom zbierać pieniądze na potrzeby własne, dla przyjaciół lub na rzecz czegoś lub kogoś, kogo nie ma na Facebooku – funkcja aktualnie dostępna w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Australii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Belgii, Portugalii, Austrii, Finlandii, Luksemburgu, Szwecji, Danii i Nowej Zelandii.

 

Nowy interfejs Fundraisers
Zaktualizowane narzędzie umożliwia synchronizację zbiórek pieniędzy poza Facebook z fundraiserami na Facebooku, dzięki czemu łatwiej będzie poinformować znajomych i rodzinę o celach wspieranych na Facebooku i poza nim. Kiedy ludzie połączą swoją kampanię zbiórki funduszy poza Facebookiem z Facebook, powstaje fundraiser na Facebooku, który synchronizuje się ze stroną kampanii.

Połączenie z Facebookiem może pomóc uczestnikom szybciej osiągnąć cel, pozwalając im łatwo skontaktować się ze wszystkimi znajomymi na Facebooku. Znajomi mogą dzielić się wiedzą o zbiórce, rozpowszechniać informacje i docierać do nowych darczyńców. A darczyńcy mogą wziąć udział w zbiórce przy użyciu zaledwie kilku kliknięć, nawet nie opuszczając Facebooka. Facebook zaczyna testowanie funkcjonalnośći od organizacji Susan G. Komen, JDRF, National Multiple Sclerosis Society i organizacji Movember, a do końca wiosny 2018 roku udostępnimy aplikację dla 500 innych organizacji non-profit.

Nowy interfejs pomagający nieść pomoc podczas kataklizmów
Wcześniej w tym roku Facebook przedstawił rozwiązanie, które pozwala reagować w sytuacjach kryzysowych, za pomocą którego ludzie mogą prosić i udzielać pomocy niezbędnej do wyjścia z sytuacji kryzysowej. Obecnie wprowadzony jest nowy interfejs, który zapewni organizacjom działającym w obliczu klęsk i katastrof dostęp do danych z obszarów dotkniętych kataklizmami, które mogą dostarczyć ważnych informacji na temat potrzeb osób dotkniętych określoną sytuacją kryzysową. Obecnie Facebook prowadzi pilotaż interfejsu dla NetHope i Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

Rozwijanie funkcji Krwiodawstwa
W październiku uruchomiona została funkcja krwiodawstwa, początkowo w Indiach, aby ułatwić ludziom oddawanie krwi. Obecnie w Indiach są ponad 4 miliony krwiodawców zarejestrowanych na Facebooku. Oprócz udostępnienia osobom potrzebującym kontaktu z krwiodawcami, narzędzie umożliwia również organizacjom skuteczniejsze łączenie się z krwiodawcami. Szpitale, banki krwi i organizacje non-profit mogą tworzyć dobrowolne akcje krwiodawstwa na Facebooku, a pobliscy krwiodawcy są powiadamiani o możliwościach oddania krwi. Na początku 2018 r. zwiększona została liczba akcji krwiodawstwa w Bangladeszu, gdzie w każdym tygodniu – podobnie jak w Indiach – tysiące osób poszukuje krwiodawców.

 

Nieustannie inspirujemy się dobrem, które ludzie niosą za pomocą Facebooka i zobowiązujemy się do dalszego budowania narzędzi, które pomagają społecznościom czynić wspólnie jeszcze więcej dobra.

źródło: Newsroom Facebook

Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Festiwal Sektor 3.0 już za
dni   
:
: