PL  |  EN

Nagroda

Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Sektor 3.0″ jest wyróżnieniem dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych, edukacyjnych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze lub jest przykładem innowacyjnego zastosowania ICT w bieżących działaniach.

Wartość nagrody wynosi 40 000 PLN.

Wybrani laureaci

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna jest laureatem nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, laureat nagrody z roku 2017 za działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa w Internecie.

Fundacja TUS

Fundacja TUS, laureat nagrody z roku 2016 za projekt Niepełnosprawnik.pl.

Fundacja Katarynka

Fundacja Katarynka, laureat nagrody z roku 2015 za projekt Adapter.

Zapisz się do newslettera

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl