Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

„Google od dawna dostrzega potrzebę zapewnienia, by każdy miał równy dostęp do szans i możliwości, jakie daje internet”

gir[1]
Spis treści

Google.org uruchomiło nowy program grantowy pod nazwą Impact Challenge, w ramach którego przyznawać będzie dofinansowania od 50 tys. euro do 1 miliona. Łącznie w puli 10 mln euro dla organizacji, które chcą działać w ramach idei tech for good. Jakie są kluczowe założenia programu i gdzie można się zgłaszać rozmawiamy z Aleksandrą Kalinowską-Nowak Head of Marketing na Polskę w Google.

Filip Żyro: Dlaczego Google zdecydował się wspierać organizacje pozarządowe właśnie w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci, zwalczania mowy nienawiści i ekstremizmu w sieci?

Aleksandra Kalinowska-Nowak W Google wierzymy, że nowe technologie, w tym nasze produkty i usługi, otwierają nowe możliwości jeśli chodzi o naukę i edukację czy rozwijanie biznesu. Jesteśmy jednak także świadomi wyzwań, jakie stoją przed użytkownikami internetu. W szczególności dzieci i ich rodzice potrzebują wsparcia, aby pomóc im odkrywać i cieszyć się tym, co internet ma do zaoferowania, w sposób bezpieczny i pewny.

Nasze doświadczenie w pracy z ekspertami i organizacjami z zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci, mowy nienawiści i ekstremizmu nauczyło nas, że pomoc w wypracowywaniu właściwych postaw ma ogromne znaczenie. Np. w Wielkiej Brytanii współpracowaliśmy w tym obszarze z Instytutem Dialogu Społecznego (ISD), a w Polsce z Fundacją Szkoła z Klasą, z którą wspólnie rozwijamy program edukacyjny Asy Internetu.

Zdajemy sobie sprawę, że w szczególności dzieci i młodzież stają przed wyzwaniami związanymi z takimi pojęciami jak anonimowość czy prywatność i rozumiemy naszą rolę w uczeniu ich krytycznego myślenia oraz empatii, które pozwolą im z sukcesem nawigować po tych kwestiach.

Dlatego wspieramy społeczności i ekspertów w Europie przy realizacji projektów edukacyjnych, społecznych i w tworzeniu innowacyjnych technologii, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo. Pracując razem nad wyzwaniami, zarówno w świecie online, jak i offline, jesteśmy w stanie zwiększyć nasz wspólny wpływ.

Jaki jest maksymalny jednorazowy grant, o który mogą starać się organizacje? W jaki sposób rozliczane są efekty finansowania? Jakie są kryteria wzięcia udziału?

W ramach programu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, którego całkowita pula wynosi 10 mln euro, przy czym przewidujemy, że kwoty poszczególnych dofinansowań będą wynosić od 50 tys. do 1 mln euro. W zgłoszeniu należy uzasadnić, jak zgłaszany projekt wykorzysta środki przekazane przez Google.org, a także przedstawić wstępną analizę budżetu, który umożliwi pomyślną realizację projektu. Okres objęty dofinansowaniem obejmuje od 12 do 36 miesięcy i liczony jest od dnia przyznania grantu.

O granty mogą ubiegać się wszystkie organizacje typu non profit, publiczne lub prywatne instytucje naukowe lub badawcze oraz firmy komercyjne działające na rzecz pożytku publicznego w Europie. Zgłoszenia nie będą natomiast przyjmowane od osób indywidualnych niezrzeszonych w wymienionych wyżej typach organizacji. Każdy ze zgłoszonych projektów będzie oceniany w oparciu o cztery fundamentalne kryteria: wpływ, wykonalność, innowacyjność i możliwość dalszego rozwoju.

Oferujecie nie tylko wsparcie finansowe, ale również szkolenia. Czego będą mogli się nauczyć w ich trakcie uczestnicy?

Będziemy oferowali wsparcie merytoryczne organizacjom biorącym udział w inicjatywie, aby wspomóc realizację założeń projektu, szczególnie w obszarach, w których nasi pracownicy są ekspertami – np. audyt projektu interfejsu użytkownika czy działań marketingowych; może to być też po prostu wsparcie mentorskie. Współpraca odbywa się pomiędzy organizacją, a pracownikami Google z odpowiednimi umiejętnościami. Dodatkowo, 7 czerwca 2019 w Google Campus w Warszawie odbędzie się wydarzenie, podczas którego partnerzy inicjatywy – Ashoka oraz ISD – przeprowadzą warsztaty inspiracyjne w tematyce tegorocznej edycji oraz odpowiedzą na pytania uczestników dotyczące składania wniosków. Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie oraz w warsztatach zachęcamy do zapisania się za pomocą tego formularza.

Dlaczego z punktu widzenia Google ważne jest wspieranie sektora pozarządowego?

Google od dawna dostrzega potrzebę zapewnienia, by każdy miał równy dostęp do szans i możliwości, jakie daje internet. Już w 2005. r powołaliśmy do życia fundację Google.org, która wykorzystuje to, co najlepsze w Google, we wspieraniu innowacyjnych organizacji non-profit, zaangażowanych w tworzenie świata dającego równe możliwości każdemu. Obecnie Google.org koncentruje się na 4 obszarach działalności: edukacja, inkluzywność, projekty poszerzające szanse gospodarcze, do tego dochodzą działania w sytuacjach kryzysowych.

Jak działa Google.org w Polsce?

Przede wszystkim identyfikuje i wspiera organizacje charytatywne realizujące innowacyjne, oparte na technologii rozwiązania, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W kraju wsparliśmy ostatnio fundację „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”, która realizuje projekt „Mądrzy Cyfrowi”. Jego celem jest realizacja umiejętności cyfrowych u uczniów szkół podstawowych. Wspólnie z Fundacją Szkoła z Klasą realizujemy wielowymiarowy program Asy Internetu, stworzony po to, aby nauczyć dzieci umiejętności potrzebnych do rozsądnego i bezpiecznego funkcjonowania w internecie. Od lat współpracujemy też ze Zwolnionymi z Teorii wspierając realizację projektów społecznych prowadzonych przez uczniów w całej Polsce. W ramach tego programu, zaangażowaliśmy się ostatnio w budowę platformy dla nauczycieli, dzięki której będą oni mogli wspólnie pracować nad projektami swoich uczniów. Kolejną inicjatywną dostępną dla polskich organizacji jest właśnie Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci.

Kiedy rusza Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci? Jak długo potrwa? Jak można się zgłosić?

Organizacje moją wypełniać formularz zgłoszeniowy do programu od 15 maja do 28 czerwca 2019 roku. Formularz można znaleźć na stronie internetowej poświęconej Impact Challenge. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, na której znajdują się najważniejsze informacje o programie oraz najczęściej zadawane pytania.

Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.