Ułatwienia dostępu

Znamy Laureata Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 2022!

ezgif.com-gif-maker (5)

W tym roku wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina.

Nagroda przyznawana jest od dziesięciu lat organizacjom społecznym, posiadającym szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych i edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jej misją jest pokazywanie, upowszechnianie i wspieranie dobrych przykładów praktycznego zastosowania narzędzi cyfrowych oraz nowych mediów w działaniach organizacji pozarządowych.

– W tym roku Kapituła Nagrody stanęła przed dylematem: jak połączyć misję Nagrody z rzeczywistością, w której znalazły się polskie NGOs w wyniku wojny w Ukrainie. Dlatego Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 trafia do organizacji, która nie tylko na co dzień skutecznie wykorzystuje w swojej pracy technologie informacyjne oraz dobrze wykorzystuje możliwości nowych mediów, ale też wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem i sprawnością działań w dziele pomocy uchodźcom z Ukrainy – mówi Radosław Jasiński, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz przewodniczący Kapituły Nagrody.

Nagroda to wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł na działalność statutową oraz działania promocyjne na skalę ogólnopolską skierowane do społeczności trzeciego sektora.

Kapitułę Nagrody tworzą: Radosław Jasiński – Przewodniczący (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), Urszula Krasnodębska-Maciuła (ngo.pl/Stowarzyszenie Klon-Jawor), Michał Jaworski (Microsoft), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) i dr Konrad Ciesiołkiewicz (Orange).

O Laureacie

Wizją Stowarzyszenia Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.

Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się. Homo Faber – z łaciny oznacza człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący.

W poprzednich latach Nagrodę otrzymały organizacje: Fundacja Widzialni (2013), Fundacja Itaka (2014), Fundacja Katarynka (2015), Fundacja TUS (2016), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (2017), Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzeczjasna (2018), Sieć Obywatelska Watchdog Polska (2019), Fundacja Virtual Dream (2020), Stowarzyszenie Demagog (2021).

Program Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Newsletter

Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.