Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Znamy 10 organizacji, które wezmą udział w Funduszu Sektor 3.0 2023/2024

cover_event_fund_fb

Już w najbliższy piątek, 17 listopada br. odbędzie się inauguracja kolejnej edycji Funduszu Sektor 3.0. Nabór do inkubacji zakończył się w tym roku z rekordowym wynikiem 83 aplikacji. To oznacza, że o jedno miejsce w Funduszu walczyło ponad osiem organizacji. Poznajcie najlepsze z nich, które w tym sezonie będą rozwijać swoje projekty społeczne pod okiem ekspertów, mentorów oraz wspierających ich specjalistów z różnych dziedzin technologii.

10 organizacji uczestniczących w Funduszu Sektor 3.0 2023/2024

Fundacja 4 HELP 

Powstała na rzecz krzewienia kultury bezpieczeństwa i edukacji w zakresie ratowania życia. Jej celem jest prowadzenie czynnej edukacji z zakresu pierwszej pomocy, a nieodłączym elementem tego procesu jest nowoczesna technologia.  

Fundacja BRDA  

Działa z myślą promowania urbanistyki wrażliwej na środowisko i ludzi, którzy je tworzą. Obecnie skupiają się na realizacji projektu, który będzie maksymalizował wykorzystanie potencjału materiałów budowalnych z drugiego obiegu.  

Fundacja Dobra Sieć 

To zespół pasjonatów nowych technologii przekonanych o tym, że pomagają one zmieniać świat na lepsze. W ramach swoich projektów dzielą się wiedzą z zakresu stypendiów, wolontariatu i e-wolontariatu oraz uczą, jak wykorzystać Internet w kreatywny i społecznie wartościowy sposób. 

Fundacja Feminoteka  

Pomaga kobietom doświadczającym przemocy, zwłaszcza seksualnej. Realizują działania bezpośrednio wspierające takie, jak telefon przeciwprzemocowy, wsparcie prawne i psychologiczne, a także edukacyjne – w formie akcji, debat czy dystrybucji materiałów wiedzowych. 

Stowarzyszenie Grupa Stonewall  

Grupa aktywnie włącza się w szereg inicjatyw, które służą walce o prawa człowieka oraz wspiera postulaty równouprawnienia par osób tej samej płci. Do ich najważniejszych działań należą wspieranie społeczności osób LGBT+ oraz dostęp do inkluzywnej edukacji seksualnej. 

Fundacja Pole Dialogu 

Powstała, aby wspierać udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. W ramach swoich projektów wspierają dialog, prowadzą badania społeczne oraz edukują. 

Stowarzyszenie Pravda 

Organizacja ta jest jedną z trzech polskich organizacji fact-checkingowych należących do IFCNu (ang. International Fact Checking Network). Jej celem jest poprawiła się jakość debaty publicznej poprzez zwiększanie świadomości o dezinformacji.  

Stowarzyszenie Robotyków SKALP  

Celem organizacji jest promocja robotyki, edukacja związaną z nowoczesnymi technologiami oraz wspieranie społeczności w realizowaniu projektów związanych z m.in. robotyką i automatyką, nowoczesnymi metodami produkcji oraz przemysłem kosmicznym. 

Fundacja „Różowa Skrzyneczka” 

Jej misją jest wspieranie osób doświadczających wykluczenia lub ubóstwa menstruacyjnego poprzez ułatwianie im dostępu do środków higienicznych oraz wsparcie edukacyjnej w obszarze zdrowia menstruacyjnego. 

Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania 

Stowarzyszenie prowadzi projekty naukowo-badawcze dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania i marketingu. Raporty końcowe są podstawą publikowanych książek i monografii członków Stowarzyszenia przy współpracy z Uczelniami Wyższymi z Polski. 

Inauguracja – i co dalej? 

Po warsztacie wprowadzającym zespoły przejdą w tryb współpracy online i przez trzy kolejne miesiące będą rozwijać swoje projekty pod okiem specjalistów. Przejdą przez wszystkie etapy budowania produktu czy usługi, od eksperymentowania, prototypowania i szkicowania koncepcji, przez definiowanie modelu społeczno-biznesowego, budowanie ścieżki użytkowników, marketing po praktyczną naukę pitchowania. Pracę zespołów w inkubacji zwieńczy pitch inwestorski, czyli wystąpienie i prezentacja finalnej koncepcji projektu przed Komisją Ekspertów, który odbędzie się podczas Finału Funduszu 1 marca 2024 r.

O projekcie 

Fundusz Sektor 3.0 wspiera tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i produktów, które wpisują się w ideę tech for good. W ramach procesu inkubacji pomysłodawcy wezmą udział w trzymiesięcznym cyklu szkoleń i warsztatów produktowych, które pomogą im dopracować pomysł i stworzyć spójną koncepcję. Najlepsze zespoły mogą uzyskać do 120 000 PLN finansowania na dalszy rozwój oraz wsparcie mentorów. 

Partnerzy Funduszu w edycji 2023/2024 

Partner Merytoryczny: WUD Silesia 

Patronat Honorowy: Akademia Leona Koźmińskiego 

Patron Medialny:  Mam Startup, ngo.pl, Startup Voice 

Partnerzy: Landingi, LAWMORE, Social Movers Hub, Tech To The Rescue 

Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Festiwal Sektor 3.0 już za
dni   
:
: