Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Poznaj zespoły biorące udział w inkubacji online w ramach Funduszu Sektor 3.0 2021/2022!

ezgif.com-gif-maker (5)

W ramach tegorocznej edycji programu Sektor 3.0, do Funduszu zgłosiło się ponad 40 innowacyjnych projektów, z których do udziału w procesie inkubacji wybrane zostało 10 zespołów. W listopadzie ub. roku rozpoczęli oni 11-tygodniowy proces, podczas którego pod okiem ekspertów i mentorów rozwijali oraz modyfikowali swoje koncepcje i pomysły, które wspierają rozwiązywanie problemów o charakterze społecznym i wpisują się w ideę #TechForGood. Poznajcie ich fantastyczne rozwiązania!

NoStress – Fundacja Instytut Psychologii Stresu

Ideą stojącą za pomysłem Fundacji jest zwrócenie uwagi na zjawisko stresu cyfrowego i tego, jak sobie z nim radzić. Projekt ma na celu stworzenie aplikacji mobilnej, która będzie pomagała podnosić świadomość społeczną na temat stresu, jego złych konsekwencji, promować zdrowie. Celem jej działania jest m.in. obniżanie poziom stresu różnymi narzędziami dostępnymi w aplikacji takimi, jak medytacja, mindfulness, joga śmiechu, ćwiczenia na kręgosłup.

Aplikacja będzie dobierała moduł testu i narzędzi w zależności od wieku użytkownika, przynależności do grupy. Z aplikacji mobilnej będzie mogła korzystać młodzież i studenci, osoby aktywne zawodowo/bezrobotne, pary/rodziny z dziećmi oraz osoby starsze mieszkające w Polsce. Aplikację będzie można ściągnąć ze sklepu Google, otrzymać bezpośrednio od fundacji lub pobrać z oficjalnej strony internetowej organizacji. Dodatkowo Instytut chce uruchomić “test na stres”, który będzie przekierowywał do aplikacji, gdy poziom stresu będzie za wysoki. Dzięki temu poprawi się świadomość społeczna na temat stresu, a w konsekwencji, jak mają nadzieję autorzy rozwiązania, spadnie odsetek osób zestresowanych w Polsce.

Projekt NoStress Fundacji Instytut Psychologii Stresu

Design na wynos – Fundacja Bochińskich

Za cel tworzonego rozwiązania Fundacja postawiła sobie niską dostępność angażujących i sprawdzonych treści dla blisko 500 tysięcznej rzeszy miłośników designu. Dlatego tak istotne stało się zwiększenie dostępności do wysokiej jakości kultury, a w szczególności interesujących wystaw galeryjnych i muzealnych, z koncentracją na odbiorcach kultury słabiej przygotowanych do jej odbioru oraz / lub mieszkających w pewnym dystansie od dużych ośrodków miejskich, i jednocześnie uniezależnienia dostępności do kultury od ograniczeń związanych z pandemią. Zamysłem autorów jest zmiana tego stanu oraz wsparcie budowania społeczności wokół wspólnych pasji związanych z designem.

Angażujące wystawy designu „na wynos”, z oprowadzaniem kuratorskim 360 stopni, dostępne dla każdego w serwisie on-line zmniejszają dystans geograficzny, finansowy, angażują do interakcji według własnych, indywidualnych preferencji i we własnym tempie. Pozwalają zostać członkiem bliskiej, związanej wspólną pasją, społeczności i likwidują onieśmielenie związane z chłodnymi i często hermetycznymi instytucjami kultury.

Projekt Design na wynos Fundacji Bochińskich

UEPiK.org – Fundacja Cadmus

Ponad 20 tysięcy organizacji pozarządowych w Polsce prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w większości papierową, bo nie istnieje aplikacja online, która by to umożliwiała. UEPiK.org będzie nowoczesną aplikacją do prowadzenia księgowości małych NGO.

Wzorem podobnych aplikacji dla jednoosobowych działalności gospodarczych, organizacje pozarządowe otrzymują prosty system do prowadzenia własnej księgowości. W przeciwieństwie do NGO, które wybrały pełną księgowość, UEPiK jest w większości prowadzony własnymi siłami organizacji (tzn. przez jej członków lub wolontariuszy). Przy czym poświęcają na to w ciągu miesiąca 1 godzinę więcej! Dzięki UEPiK.org organizacje odzyskają czas, który będą mogły poświęcić na swoje działania statutowe.

Dzięki digitalizacji i innowacyjnym rozwiązaniom organizacje pozarządowe są w stanie pracować szybciej, efektywniej i z dużo mniejszą ilością drukowanych dokumentów. Automatyzacja powtarzalnych czynności to mniejsze ryzyko pomyłki i więcej czasu na działalność statutową.

Projekt UEPIK.org Fundacji Cadmus

Limpio –  Fundacja Alter Eko

Projekt ma na celu zachęcenie do udziału w sprzątaniu planety oraz polepszenie procesu zbierania śmieci w okolicy użytkowników, tym samym dbając o wspólne środowisko. Projekt skierowany do osób, które już porządkują otoczenie, ale sama czynność jest dla nich dość monotonna oraz tych, które chciałyby zacząć, ale nie do końca wiedzą jak (coś ich przed tym powstrzymuje, brakuje im bodźca do rozpoczęcia).

Z aplikacją Limpio użytkownik zyska możliwość przejścia całej ścieżki organizacyjnej: od znalezienia grupy, przygotowania się do sprzątania, przez sam proces, udokumentowanie go, aż po otrzymanie feedbacku oraz gratyfikacji za wykonaną pracę.

Rezultatem projektu będzie:

  • zmiana monotonnej czynności w coś ciekawego i ekscytującego;
  • zwiększenie możliwości i satysfakcji z równoczesnym pożytkiem dla środowiska;
  • zmotywowanie osób, które chciałyby zacząć;
  • pozyskanie nowych użytkowników troszczących się o środowisko;
  • promowanie postaw proekologicznych;
  • docelowo wprowadzenie dla użytkowników dodatkowej gratyfikacji.
Projekt Limpio Fundacji Alter Eko

VIOLIN – Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

Celem projektu jest ułatwienie ofiarom przemocy dostępu do doraźnej pomocy w postaci wyszukiwarki wolnych miejsc w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia (SOWach). Dzięki temu osoby w potrzebie będą mogły szybko znaleźć miejsca na terenie Polski, w których uzyskają pomoc w sytuacjach kryzysowych, związanych z doświadczaniem przemocy.
Proponowana aplikacja i portal skupiałyby w jednym miejscu organizacje pomocowe z całego kraju, które przeciwdziałają przemocy pokazując dostępność miejsc w schroniskach/domach samotnej matki/ośrodkach interwencyjnych w czasie rzeczywistym. Potrzebujący, którymi w szczególności są kobiety, mogłyby bardzo szybko znaleźć miejsce, w którym otrzymają niezbędną pomoc w zależności od tego, gdzie aktualnie przebywają i czy mają pod opieką dzieci. Nie bez znaczenia jest także możliwość wyszukania dostępnych telefonów zaufania.

Proponowana aplikacja i portal posiadają potencjał rozwojowy i może zostać w przyszłości poszerzona o nowe grupy społeczne, które będą mogły znaleźć pomoc w zakresie doświadczania przemocy: mężczyźni (w 2020 roku przemocy doświadczyło 10 922 mężczyzn) oraz osoby nieheteronormatywne (przemocy motywowanej homo-, bi- i transfobią doznaje minimum co czwarta młoda osoba LGBT; 70% młodzieży LGBT miała myśli samobójcze, połowa z nich zmaga się z objawami depresji). Projekt nie ma charakteru jednorazowego projektu, lecz stanowi długofalowe narzędzie pomocowe.

Z perspektywy technologicznej, istotną częścią rozwiązania będzie interaktywna mapa, na której pokazywane będą aktualnie wolne miejsca w poszczególnych ośrodkach wsparcia w Polsce. Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim wsparcie kobiet doświadczających przemocy, ale także stanowi narzędzie dla samych instytucji: dzięki systemowi, który zostanie im dostarczony, będą mogły wymieniać się informacjami, a także dzielić dobrymi praktykami w zakresie przeciwdziałania przemocy. Narzędzie będzie kolejnym krokiem w kierunku systemowej zmiany w ochronie najbardziej narażonych na przemoc i wykluczenie.

Projekt VIOLIN Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom

Masz Głos włącza do działania – Fundacja Pięknolesie

Projekt adresuje kwestię przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu seniorów mieszkających na wsi. Pomysł polega na wyszukiwaniu seniorów przy wsparciu lokalnych organizacji wspierających osoby starsze, które nie mogą z różnych powodów dotrzeć do miejsc, gdzie muszą załatwić swoje sprawy i połączyć ich z wolontariuszami, którzy im w tym pomogą.

Celem projektu inkubowanego w ramach Funduszu jest powstanie platformy rozliczeniowej oraz aplikacji, które pomogą zbierać, przekazywać do wolontariuszy i rejestrować zamówienia transportu oraz je rozliczać. Takie narzędzie pomoże przyspieszyć i uprościć obsługę zleceń transportowych, dzięki czemu pozwoli na upowszechnianie pomysłu w całym kraju.

Projekt Masz Głos włącza do działania Fundacji Pięknolesie

System Asystentury Satelickiej – Fundacja Mocarzy

Przedsięwzięcie z zakresu świadczenia krótkotrwałych usług asystenckich względem osób czasowo lub trwale zależnych. System Asystentury Satelickiej (SAS), taką nazwę przyjęło prezentowane przedsięwzięcie, ideowo czerpie z modelu kojarzenia pasażerów i kierowców świadczących krótkodystansowe przewozy osób za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Polegać będzie na dostarczeniu kompleksowej usługi, łączącej w sobie dwie aplikacje mobilne, przeznaczone dla asystentów satelickich i osób zależnych, moduł obsługi zleceń przez osoby zależne z poziomu kontrolera systemu elektroniki R-net dla wózków napędzanych elektrycznie, systemu teleinformatycznego do zarządzania, rozliczania, monitoringu i ewaluacji zleceń na świadczenia asystenckie oraz kompleksowego cyklu szkoleniowego dla kandydatek i kandydatów na asystentów satelickich w formie wideo kursów wraz ze zdalnym wywiadem psychologicznym.

Jedną z ważniejszych cech SAS będzie jego powszechność, czyli upowszechnianie „mody” na krótkotrwałe formy wsparcia świadczone w ciągu swoich, codziennych obowiązków, przez osoby bezpośrednio nie związane ze społecznością osób zależnych. Przez osoby „krążące” wśród osób zależnych niczym ich „satelity”. Dając tym, samym nazwę usłudze.Projekt dotyczy zaprojektowania, wdrożenia prototypu, przetestowania i stworzenia wersji produkcyjnych aplikacji mobilnych oraz moduł obsługi zleceń przez osoby zależne z poziomu kontrolera systemu elektroniki R-net dla wózków napędzanych elektrycznie na potrzeby Systemu Asystentury Satelickiej.

Platforma Społeczna – Fundacja Nativated

Celem projektu jest dostarczenie organizacjom pozarządowym darmowego rozwiązania technologicznego służącego do realizacji akcji społecznych online opartych na transferze wiedzy. Mogą być to akcje skupione na darmowych korepetycjach, poradach prawnych, poradach psychologicznych czy mentoringu.

Dzięki udostępnieniu organizacjom pozarządowym platformy end-to-end umożliwiającej łączenie beneficjentów z wolontariuszami i prowadzenie wirtualnych sesji usprawnione zostanie prowadzenie akcji społecznych i zwiększymy ich skalowalność. Stały i dokładny nadzór, jakie narzędzie da fundacjom, znacząco usprawni monitorowanie akcji i pomoże w ewaluacji ich społecznego wpływu.

Projekt Platforma Społeczna Fundacji Nativated

Wymiennik Pokoleniowy – Fundacja Hub50+

Aplikacja ma na celu połączenie osób młodszych (rozumianej jako osoby młodszej od osoby w wieku 60 plus) i osoby dojrzałej (rozumienie jako osoby w wieku 60 lat i więcej) w celu wspólnego spędzania czasu, ale także wymiany usług, doświadczeń, zasobów.

Ogólnym założeniem projektu jest wymiana „usług” między pokoleniami. Opowiada na potrzebę relacji społecznej, poczucia wspólnoty, zwiększenie poczucia zaufania społecznego, transmisji kapitału społeczno-kulturowego między pokoleniami, a także pozwala wymieniać się pokoleniom tym czym dysponują, a czego brakuje innej grupie.

Projekt Wymiennik Pokoleniowy Fundacji Hub50+

#CyrkularnaWarszawa –  Kooperatywa od.coop / Fundacja Splot Społeczny

Celem projektu jest redukcja odpadów poprzez wdrożenie rozwiązań Less Waste i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Mapa lokalnych zrównoważonych rozwiązań #CyrkularnaWarszawa jest interaktywną bazą wiedzy w formie graficznej w środowisku KUMU (kumu.io) stanowiącą wizualizację podmiotów działające w oparciu o wartości Less Waste i 5r (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle) oraz działające lub chcące dołączyć do systemu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w Warszawie.

Platforma (której mapa jest główną częścią) jest też bazą wiedzy i danych, ułatwiającą zmianę nawyków, podejmowanie nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań oraz usprawniającą wymianę zasobów w duchu GOZ. Udostępnia wiedzę o zrównoważonych rozwiązaniach podejmowanych przez lokalne podmioty, organizacje i mieszkańców.

Projekt #CyrkularnaWarszawa kooperatywy od.coop / Fundacji Splot Społeczny

Kto otrzyma dofinansowanie? Finał Funduszu już 16 lutego!

Zespoły Funduszu ukończyły już cykl zjazdów online, w ramach których pracowały nad poszczególnymi elementami swoich projektów, od modelowania koncepcji, przez komunikację i sprzedaż aż po fundraising i kwestie prawne związane z własnością intelektualną. Szlifowały także swoje umiejętności z zakresu wystąpień publicznych i udoskonalały prototypy pod okiem wykwalifikowanych projektantek i projektantów UX – wolontariuszy wspierających organizacje swoim profesjonalnym spojrzeniem na kwestie związane z  użytecznością.

Już niebawem, 16 lutego o godz. 18:00, w ramach specjalnej transmisji na Facebooku poznamy laureata bądź laureatów Funduszu, którzy otrzymają dofinansowanie na dalszy rozwój swoich produktów bądź usług. Więcej informacji na temat nadchodzącej transmisji na naszym Facebooku – zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji na naszym profilu.

Fundusz Sektor 3.0 jest częścią programu Sektor 3.0 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Partnerzy Funduszu w edycji 2021/2022

Partnerzy Merytoryczni: WUD Silesia, Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Patron Medialny: My Company Polska, The Re:view, ngo.pl

Partnerzy: Orange, Firmy Jutra – program Google i PFR, Venture Cafe Warsaw, 7bulls, Startup Hub Poland, SSW, My Digital Life, Tech To The Rescue, SoDA

Partnerzy Funduszu w edycji 2021/2022
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Festiwal Sektor 3.0 już za
dni   
:
: