PL  |  EN

Fundusz Sektora 3.0

Informacje o projekcie

 

Dane koordynatora projektu

 

Dane organizacji

 

Pozostali członkowie zespołu

 
 
  • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym naborem w celu wysyłania korespondencji w formie e-mail w trakcie procesu naboru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w naborze do Konkursu Funduszu Sektora 3.0. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe mogą być przekazane Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, podmiotom uczestniczącym w procesie Inkubacji, czy świadczącym usługi informatyczne (hosting, usługi serwisowe). Dane osobowe otrzymane od Pani/Pana będą przechowywane do czasu osiągniecia celów do jakich dane zostały zebrane lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody, o ile ich dłuższe przechowywanie i przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048.
 

Weryfikacja