Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Sztuczna inteligencja (AI) w edukacji: Jak stworzyć szkolenie online w tandemie z chatbotem?

Sztuczna inteligencja (AI) w edukacji: Jak stworzyć szkolenie online w tandemie z chatbotem?
Technologia GenAI (Generative Artificial Intelligence), czyli generatywna sztuczna inteligencja, rewolucjonizuje wiele branż, w tym edukację cyfrową. Narzędzia oparte na AI zmieniają sposób, w jaki tworzone są szkolenia online, oferując nowe możliwości dla projektantów (Instructional Designerów). Przyjrzyjmy się, jak te narzędzia wpływają na proces tworzenia materiałów edukacyjnych. Czy rzeczywiście wszystko da się już zautomatyzować, a osoby zajmujące się e-learningiem mogą zacząć szukać pracy na farmie, razem z informatykami, tak jak przewiduje to CEO firmy Nvidia?
Spis treści

Technologia GenAI (Generative Artificial Intelligence), czyli generatywna sztuczna inteligencja, rewolucjonizuje wiele branż, w tym edukację cyfrową. Narzędzia oparte na AI zmieniają sposób, w jaki tworzone są szkolenia online, oferując nowe możliwości dla projektantów (Instructional Designerów). Przyjrzyjmy się, jak te narzędzia wpływają na proces tworzenia materiałów edukacyjnych. Czy rzeczywiście wszystko da się już zautomatyzować, a osoby zajmujące się e-learningiem mogą zacząć szukać pracy na farmie, razem z informatykami, tak jak przewiduje to CEO firmy Nvidia?

Postaramy się odpowiedzieć na pytania, na przykładzie prostego kursu z ergonomii, dzięki czemu dodatkowo zadbamy o nasze zdrowie:)

Tradycyjny proces tworzenia szkoleń online

Tradycyjnie, tworzenie szkolenia online jest czasochłonnym procesem, który wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Instructional Designer odgrywa kluczową rolę, zajmując się wszystkimi aspektami produkcji kursu – od analizy potrzeb edukacyjnych, przez projektowanie treści, aż po wdrożenie i ocenę szkolenia. Proces ten wymaga nie tylko głębokiej wiedzy merytorycznej, ale także umiejętności technicznych i graficznych, aby stworzyć angażujące i estetycznie atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w produkcji szkoleń online?

Narzędzia GenAI zaczęły zmieniać ten pejzaż, automatyzując i usprawniając wiele etapów produkcji. Dwa przykłady od razu przychodzą do głowy:

 1. Generowanie treści: AI może automatycznie generować teksty, takie jak definicje, wyjaśnienia, przykłady czy nawet pytania testowe, bazując na zdefiniowanych przez projektanta wytycznych. To znacząco skraca czas potrzebny na redakcję treści.
 2. Tworzenie grafik i animacji: Narzędzia oparte na AI, mogą tworzyć wysokiej jakości grafiki i animacje, które ilustrują zasady ergonomii, np. prawidłowe ustawienie stanowiska pracy. Projektant instruktażowy musi jedynie określić wymagania, a AI zajmuje się resztą. Na horyzoncie są już pierwsze serwisy umożliwiające tworzenie materiałów wideo, tworzonych na bazie tekstu/zapytania czy ilustracji z opisem.

Trzeci, mniej oczywisty, to osobisty doradca, który pomoże nam tworzyć efektywne materiały szkoleniowe, zgodne z najlepszymi praktykami i wynikami badań, dotyczących działania naszego mózgu/pamięci i nauczania dorosłych. Chatboty takie jak ChatGPT dosyć często „halucyjną” – podają błędne lub ogólnikowe odpowiedzi. Możemy to częściowo zminimalizować, tworząc dedykowane wersje zwane GPT (Generative Pre-trained Transformer). Zasilamy je wybranymi danymi, „trenujemy” i aktualizujemy tak, aby jak najlepiej odpowiadały na nasze zapytania. Dzięki temu możemy stworzyć naszego dedykowanego e-learningowego concierge. Zapraszam do wypróbowania mojego testowego chatbota – EduDesign Guru (wymagane jest posiadania płatnej subskrypcji ChatGPT… którą i tak warto posiadać).

Tego typu rozwiązania mogą być wyjątkowo przydatne dla osób z mniejszym doświadczeniem. Wyobraź sobie asystenta, który prowadzi nas krok po kroku przez proces analizy potrzeb albo projektowania materiałów, podaje przykłady, a nawet tworzy wybrane fragmenty.

W tradycyjnym modelu instructional designer musi łączyć różnorodne umiejętności i osobiście zajmować się każdym aspektem produkcji kursu. Wykorzystanie narzędzi GenAI pozwala na znaczne odciążenie specjalistów od rutynowych zadań, co pozwala im skupić się na bardziej strategicznych aspektach projektowania szkoleń, takich jak analiza potrzeb odbiorców czy optymalizacja procesu nauczania.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w generowaniu treści szkoleń online

W tradycyjnym podejściu do tworzenia szkoleń online, generowanie treści jest procesem w dużej mierze manualnym i czasochłonnym. Instructional designer i eksperci merytoryczni muszą intensywnie współpracować, aby opracować każdy element kursu, co obejmuje:

 • Zbieranie materiałów: Przeglądanie dokumentacji, badania internetowe oraz konsultacje z ekspertami w celu zebrania wiarygodnych i aktualnych informacji.
 • Redagowanie treści: Pisanie skryptów modułów, definicji. Wyjaśnień i testów wymaga nie tylko głębokiej wiedzy merytorycznej, ale także umiejętności pisarskich, aby treść była zrozumiała i angażująca dla uczestników.
 • Weryfikacja i korekta: Każda stworzona treść musi być wnikliwie sprawdzona pod kątem merytorycznym i językowym, co dodatkowo wydłuża proces produkcyjny.

Wprowadzenie narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) do procesu tworzenia treści znacząco zmienia ten krajobraz, oferując szybkość i skalowalność przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości materiałów szkoleniowych (przy odpowiedniej kontroli):

Automatyczne generowanie tekstu

Narzędzia takie jak ChatGPT mogą automatycznie tworzyć teksty na podane tematy. W kontekście szkolenia z ergonomii, można na przykład poprosić AI o wygenerowanie definicji ergonomicznych pojęć, wyjaśnień dotyczących prawidłowej postawy pracy przy komputerze, czy przykładów ćwiczeń redukujących napięcie mięśniowe.

Przykład zastosowania:

 • Pytanie do AI: Wygeneruj krótki przewodnik na temat ergonomii stanowiska komputerowego.
 • Odpowiedź AI: AI generuje kompletny przewodnik, omawiający kluczowe elementy ergonomii stanowiska pracy, w tym ustawienie monitora, krzesła, klawiatury i myszy, a także porady dotyczące regularnych przerw i ćwiczeń (szczegóły poniżej).

Tworzenie pytań testowych i scenariuszy

Narzędzia AI mogą również automatycznie tworzyć pytania wielokrotnego wyboru, studia przypadków czy scenariusze, które są kluczowe dla oceny wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. AI jest w stanie dostosować poziom trudności pytań do przewidywanego poziomu zaawansowania kursantów.

Przykład zastosowania:

 • Pytanie do AI: Stwórz 5 pytań testowych oceniających wiedzę na temat ergonomii biurowej.
 • Odpowiedź AI: AI generuje różnorodne pytania, od podstawowych po bardziej zaawansowane, dotyczące ergonomii miejsca pracy, z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

Podsumowując, integracja narzędzi GenAI w proces generowania treści dla szkoleń online otwiera nowe możliwości dla projektantów i projektantek, ułatwiając tworzenie bardziej angażujących, spersonalizowanych i efektywnych szkoleń.

Czas na przykład! Szkolenie e-learningowe z pomocą chatbota AI

Na rynku narzędzi authoringowych dzieje się magia. Każdy dostawca stara się wprowadzić nowe funkcje przed konkurencją – automatyzacja tłumaczeń, cyfrowi lektorzy, tworzenie scenariuszy, animacji czy wideo avatarów to tylko garstka przykładów. Znajdziemy narzędzia, które po podaniu kilku szczegółów stworzą samodzielnie cały materiał (stworzony przeze mnie w 2 min przykład z ergonomii). Rezultaty jednak póki co są dalekie od oczekiwań.

Na potrzeby tego artykułu postanowiłem wykorzystać kilka ogólnie dostępnych narzędzi. Głównym jest ChatGPT w płatnej wersji, ponieważ jest to w tej chwili najlepszy model, połączony z Internetem, który może analizować przesyłane strony, pliki i generować grafiki. Jeżeli interesujesz się narzędziami AI, to najlepszym źródłem informacji o nich jest strona There Is An AI for That.

Postanowiłem sprawdzić, czy korzystając z AI jestem w stanie szybko stworzyć kurs z zakresu ergonomii o podobnym zakresie do tego (Ergonomics for Manufacturing), który w mojej ocenie jest reprezentatywnym przykładem poziomu e-learningu na rynku (nie zawiesiłem poprzeczki zbyt wysoko).

Zapytania i odpowiedzi były w oryginale w języku angielskim, gdyż mimo globalnej inkluzywności i różnorodności, otrzymamy lepsze wyniki niż „rozmawiając” po Polsku. Pamiętaj, że powielając moje zapytania, prawdopodobnie dostaniesz inne (podobne) odpowiedzi, czasami lepsze, czasami gorsze, czasami w niezrozumiałym języku…

Zaczynamy!

Moje zapytanie (skopiowałem opis z wzorcowego kursu, żeby oba przykłady miały ten sam zakres):

Read the description below and write a scenario for an elearning course on Ergonomics for manufacturing. Course overview:
Take this course to learn the easiest steps you can do towards avoiding injuries and accidents at work, particularly in a manufacturing environment where little hazards can lead to permanent damages to our bodies.
The full course includes:

 • Benefits of Ergonomics for Manufacturing
 • Risk Factors
 • Best Ergonomic Practices
 • Stretching

ChatGPT

E-learning Course Scenario on Ergonomics for Manufacturing

#### Introduction
**Welcome Module:** As the course begins, the narrator introduces the critical importance of ergonomics in the manufacturing environment, emphasizing how small changes and awareness can significantly reduce the risk of injury and accidents. The welcome video showcases a series of quick snapshots: workers efficiently moving about a factory floor, someone adjusting their workstation, another using ergonomic tools, and a group performing stretching exercises together. This sets a positive and proactive tone for the course.

#### Module 1: Benefits of Ergonomics for Manufacturing
**Scenario 1: The Cost of Ignorance:** This scenario starts with a dramatized narrative showing a day in the life of Alex, a worker who ignores ergonomic practices, resulting in a minor injury that escalates into a chronic issue, affecting both his professional and personal life. This story contrasts with Kim, who follows ergonomic guidelines, leading to increased productivity, fewer injuries, and a more satisfying work-life balance.
**Interactive Quiz:** Learners are then presented with an interactive quiz, testing their understanding of the benefits of ergonomics, including reduced absenteeism, increased productivity, and overall worker satisfaction.

#### Module 2: Risk Factors
**Scenario 2: Identifying Hazards:** This module transports learners to a virtual manufacturing environment where they are tasked with identifying potential ergonomic hazards. They explore various workstations, looking for risks such as poor posture, repetitive motion, and improper lifting techniques.
**Activity:** Following the scenario, learners engage in an interactive drag-and-drop activity, matching ergonomic solutions to identified risk factors, reinforcing the connection between risk identification and practical solutions.

#### Module 3: Best Ergonomic Practices
**Scenario 3: A Day in the Life of an Ergonomic Workshop:** This scenario follows a group of workers attending an ergonomic workshop. It highlights key learning moments, such as adjusting workstations to the correct height, using mechanical aids for lifting, and the importance of taking short, frequent breaks to reduce strain.
**Virtual Reality Experience:** Leveraging VR technology, learners are then placed in a simulated manufacturing environment where they apply ergonomic practices learned from the scenario. This hands-on experience solidifies the concepts covered in the course.

#### Module 4: Stretching
**Scenario 4: The Stretching Routine:** This module introduces a daily stretching routine through an engaging video demonstration featuring a group of workers. It highlights stretches targeted at common problem areas for manufacturing workers, emphasizing the importance of regular stretching for injury prevention and enhanced flexibility.
**Interactive Guide:** After watching the video, learners access an interactive guide that outlines each stretch with step-by-step instructions. They are encouraged to perform the stretches alongside the guide, promoting active participation.

#### Conclusion and Certification
**Final Assessment:** The course concludes with a comprehensive assessment covering all modules. Upon passing, learners are awarded a certificate of completion, acknowledging their understanding and commitment to applying ergonomic practices in the manufacturing environment.
**Reflection Journal:** As a final step, learners are prompted to reflect on what they’ve learned and create a personal action plan outlining how they will implement ergonomic practices in their daily work routines to enhance safety and productivity.

### Course Wrap-up
The course closes with a message of encouragement, reminding learners of the significant impact that implementing ergonomic practices can have on their health, safety, and overall job satisfaction. It encourages them to be champions of change in their workplaces, promoting a culture of safety and well-being.

Jak widzisz dostałem dość dokładny opis struktury szkolenia, wraz z propozycjami interakcji, assessmentów, a nawet miejscem na refleksje. Nadal jednak mamy zbyt mało szczegółów, aby rozpocząć proces produkcji. Postanowiłem doprecyzować informacje w pierwszym scenariuszu, “prosząc” ChatGPT o rozpisania storyboardu.

Moje zapytanie: Write a story board for scenario 1

Scenario 1: The Cost of Ignorance – A Storyboard for E-learning Course on Ergonomics for Manufacturing

#### Scene 1: Introduction to Alex and Kim
– **Visual:** Split screen showing Alex and Kim arriving at their manufacturing jobs.
– **Narration:** „Meet Alex and Kim, two workers in a busy manufacturing plant. While they have similar jobs, their approach to work ergonomics is quite different.”
#### Scene 2: Alex’s Workday
– **Visual:** Alex working at a poorly adjusted workstation, showing signs of discomfort.
– **Text on Screen:** „Alex ignores ergonomic practices.”
– **Narration:** „Alex often ignores ergonomic guidelines, working in positions that put unnecessary strain on his body.”

Scene 3: Kim’s Workday
– **Visual:** Kim adjusting her workstation, using ergonomic tools, and taking short breaks.
– **Text on Screen:** „Kim follows ergonomic practices.”
– **Narration:** „Kim, on the other hand, makes sure her workstation is properly adjusted, uses the right tools, and takes breaks to stretch.”

#### Scene 4: The Consequence
– **Visual:** Alex wincing in pain while lifting a box. Transition to him at home, unable to enjoy leisure activities.
– **Text on Screen:** „Ignoring ergonomics leads to injury.”
– **Narration:** „Ignoring ergonomic practices, Alex ends up with a minor injury that quickly escalates into a chronic issue, affecting his quality of life.”

#### Scene 5: The Contrast
– **Visual:** Kim happily working, showing no signs of discomfort. Transition to her enjoying hobbies at home.
– **Text on Screen:** „Following ergonomics leads to a better life.”
– **Narration:** „Kim’s adherence to ergonomic practices means she’s more productive at work and can fully enjoy her time off without pain or injury.”

#### Scene 6: The Lesson
– **Visual:** Infographic highlighting the differences in productivity, health outcomes, and personal life satisfaction between Alex and Kim.
– **Narration:** „This tale of two workers shows the profound impact ergonomics can have on our work and personal lives. Let’s learn from Kim and make the right choices.”

#### Scene 7: Call to Action
– **Visual:** A checklist of ergonomic practices appears on screen, alongside an invitation to proceed to the next module for detailed guidance.
– **Text on Screen:** „Are you more like Alex or Kim? It’s never too late to change. Discover how in the next module.”
– **Narration:** „Now that you’ve seen the potential outcomes, it’s time to choose your path. Will you follow in Kim’s footsteps or risk the consequences like Alex? Let’s dive deeper into ergonomic practices to ensure a safer and more productive work environment.”

### End of Scenario 1 Storyboard

Dostałem bardziej szczegółowy opis rozbity na sceny ze zdefiniowanymi grafikami, tekstem i narracją. Brakuje jednak interakcji i elementów sprawdzających wiedzę. Postanowiłem o nie poprosić.

Moje zapytanie: Add some interactions and assessments to scenario 1

Interactive Case Study Analysis: Alex vs. Kim

 • Activity Description: Analyze the workstations of Alex and Kim. Identify three ergonomic mistakes in Alex’s setup and suggest improvements.
 • Sample Task: Identify the ergonomic mistake from the provided list that matches Alex’s workstation scenario.
  • A) Monitor at eye level
  • B) Chair too low
  • C) Tools within easy reachCorrect Answer: B) Chair too low
 • Feedback for B: Correct! Alex’s chair is too low, which contributes to poor posture and can lead to back pain. Adjusting the chair to ensure that the thighs are parallel to the floor and feet are flat on the ground can greatly improve posture and comfort.
  Drag-and-Drop Activity: Correct the Workstation
 • Activity Description: You’re given a virtual workstation setup similar to Alex’s. Drag and drop items and adjust settings to correct ergonomic mistakes.
 • Task: Adjust the monitor height, chair position, and tool placement for optimal ergonomics.
 • Feedback: After each correction, specific feedback explains the importance of the adjustment. For example, raising the monitor to eye level reduces neck strain, and adjusting the chair supports proper posture.

Quiz: Identifying Risk Factors

 • Activity Description: A short quiz to test your ability to identify ergonomic risk factors in a manufacturing environment.
 • Sample Question: Which of the following is NOT considered an ergonomic risk factor?
  • A) Repetitive motion
  • B) Adequate lighting
  • C) Awkward postures
 • Correct Answer: B) Adequate lighting
 • Feedback for B: Correct! Adequate lighting is actually beneficial as it reduces eye strain and helps maintain focus, unlike repetitive motions or awkward postures, which are risk factors for musculoskeletal injuries.

Final Scenario-based Assessment

 • Activity Description: Given a 'before’ scenario of a poorly designed workstation, apply your knowledge to redesign it ergonomically. Submit your plan for evaluation.
 • Assessment Criteria: Submissions are evaluated on ergonomic principles application: chair height, monitor position, tool accessibility, and preventive measures for repetitive strain.
 • Feedback: Feedback is personalized. For instance, if a learner correctly adjusts the chair but places the monitor too low, feedback would praise the chair adjustment and suggest raising the monitor to eye level for optimal ergonomic posture.

Required Graphics Overview for Activities and Quiz

For each activity, specific graphics will enhance understanding and engagement:

 • For the Case Study Analysis: Split-screen graphics showing Alex’s and Kim’s setups to highlight mistakes and correct practices.
 • For the Drag-and-Drop Activity: An interactive graphic of a workstation that learners can adjust.
 • For the Quiz: Icons or visuals representing correct and incorrect ergonomic practices, aiding in question comprehension.
 • For the Final Assessment: 'Before’ and 'after’ graphics of workstations to visualize the ergonomic improvements learners are expected to make.

Jak widzisz, w kilka sekund ChatGPT jest w stanie stworzyć „popularne” interakcje i quizy, wraz ze szczegółową informacją zwrotną, a także propozycjami grafik. Możemy dalej dopracowywać nasz scenariusz, ale załóżmy, że na ten moment jesteśmy zadowoleni. Co dalej? Jak rozpocząć projektowanie od strony wizualnej?

Tworzenie grafik i animacji z pomocą sztucznej inteligencji

W tradycyjnym podejściu do produkcji szkoleń online, tworzenie grafik i animacji często wymaga wysokich umiejętności specjalistycznych i dużego nakładu czasu. Ten proces obejmuje kilka kluczowych etapów:

 • Tworzenie grafik: Graficy używają oprogramowania do grafiki wektorowej i rastrowej, takiego jak Adobe Illustrator czy Photoshop, aby stworzyć statyczne grafiki, takie jak diagramy, ilustracje i infografiki. Każdy element wymaga indywidualnego projektowania i dopracowania.
 • Animacja: Do tworzenia animacji wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie, np. Adobe After Effects. Proces ten wymaga od animatorów nie tylko umiejętności technicznych, ale również zrozumienia ruchu i dynamiki, aby animacje były płynne i przekazywały treści w sposób efektywny.
 • Weryfikacja i akceptacja: Każda stworzona grafika i animacja musiała być zatwierdzona przez zespół projektowy, co często wiązało się z dalszymi poprawkami i iteracjami.

Wprowadzenie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję do procesu tworzenia grafik i animacji otwiera nowe możliwości, znacznie upraszczając i przyspieszając produkcję materiałów wizualnych:

Automatyczne generowanie grafik z pomocą DALL·E i MidJourney

Narzędzia oparte na AI, takie jak DALL·E, MidJourney umożliwiają szybkie tworzenie wysokiej jakości grafik na podstawie opisów tekstowych. Projektanci mogą podać tekstowy opis scenariusza, jaki chcą zilustrować (np. „prawidłowa postawa przy pracy przy biurku”), a system generuje odpowiednie ilustracje czy infografiki.

Tworzenie animacji z AI

Nowoczesne narzędzia AI, takie jak Adobe Character Animator, Vyond czy Runway mogą pomóc w automatyzacji niektórych aspektów tworzenia animacji, na przykład przez automatyczne animowanie postaci lub obiektów na podstawie prostych instrukcji. To znacznie skraca czas potrzebny na produkcję animowanych elementów kursu.

Zobaczmy jak to wygląda w praktyce. W przypadku ChatGPT 4 proces jest prostszy, bo możemy generować grafiki bezpośrednio w tym samym oknie co tworzyliśmy scenariusz. Algorytm zna kontekst i ma wszystkie informacje o naszym projekcie, więc w naszych zapytaniach możemy wskazywać konkretne elementy. Jeśli nie posiadasz płatnej wersji ChatGPT, do generowania obrazów możesz skorzystać z pomocy Copilot’a – narzędzia, które Microsoft udostępnia bezpłatnie w wyszukiwarce Bing.

Możemy dowolnie modyfikować styl i (do pewnego stopnia) zawartość grafiki.

Możemy także poprosić AI o rozrysowania konkretnego ekranu, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie umieścić grafikę i tekst.

Jak widzisz, rezultaty są „różne”. Czasami dostaniemy grafikę, która idealnie wpisuje się w nasze zapytanie, a czasami fantazyjną wizję. Im bardziej szczegółowe mamy wymagania, tym trudniej będzie nam uzyskać satysfakcjonujący rezultat. Możemy także zapomnieć o tworzeniu infografik albo schematów, zawierających tekst lub inne szczegółowe informacje. ChatGPT nam odpowie, że „Sorry” ale nie jest typowym narzędziem graficznym i jeżeli nie podobają nam się jego fantazje, to możemy skorzystać z narzędzi Adobe (np. Firefly).

AI w Edukacji. Podsumowanie

Jeżeli ktoś uważa, że GenAI zacznie nagle sama wszystko tworzyć, to moim zdaniem jest błędzie. Narzędzia wspierane sztuczną inteligencją generują piękne rezultaty, ale nie zawsze takie, jakie byśmy chcieli. Doprecyzowanie może być często czasochłonne lub jak w przypadku grafik niemożliwe. Są jednak takie obszary, jak zaprezentowane przeze mnie pisanie scenariusza, interakcji i testów, gdzie algorytmy mogą znacznie przyspieszyć proces i osiągnąć dużo lepsze rezultaty.

Dlatego jestem zwolennikiem teorii „tandemów”, promowanej przez Garriego Kasparova. Najlepsze wyniki (na ten moment) uzyskamy współpracując z najnowszymi technologiami. Osoba z doświadczeniem, będzie dzięki nim nie tylko bardziej efektywna, ale zaoszczędzi mnóstwo czasu na zautomatyzowanych zadaniach, które będą wymagały tylko kontroli.

Przeczytaj także:

Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Festiwal Sektor 3.0 już za
dni   
:
: