Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Jak dobrze wybrać, napisać i rozliczyć grant z pomocą sztucznej inteligencji?

blog
Spis treści

Zostało tylko 18 minut, aby wysłać wniosek o dofinansowanie. Pracowaliście nad nim przez ostatnie 2 tygodnie, jednak na ostatniej prostej zorientowaliście się, że umknęło ważne kryterium oceny i konieczne było przerobienie pierwotnego pomysłu na projekt. Żmudnie budowana układanka celów, działań i przeznaczonego na nie budżetu, rozsypała się. Presja czasu, zarwane noce, zmęczenie dają się we znaki. A jeszcze trzeba poprawić jeden załącznik… Jednym słowem: koszmar.

Czy startowanie w konkursach grantowych musi być tak bolesne? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jak zaznacza Magdalena Krasowska-Igras z FRSI, która ma na koncie wiele pozyskanych dotacji, a także wspiera organizacje społeczne w opracowywaniu solidnych wniosków, warto tę wymagającą pracę rozłożyć na etapy i skorzystać z pomocy najnowszych technologii.

Wprawdzie generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) nie zastąpi profesjonalnej wiedzy i unikalnych doświadczeń, jakie ma organizacja, ale może znacznie przyspieszyć opracowanie spójnego projektu i pomóc autorom spojrzeć na swój pomysł oczami komisji oceniającej wnioski. Jak to możliwe? Prezentujemy kilka zastosowań sztucznej inteligencji przydatnych w „pisaniu wniosków” do konkursów grantowych ogłaszanych przez polskie i zagraniczne instytucje.

Zatrudnij asystenta AI

ChatGPT, Copilot czy Gemini to przykłady najpopularniejszych „asystentów” opartych o sztuczną inteligencję. Każdy „asystent” przypomina sprawnego, gorliwego, lecz jeszcze niedoświadczonego stażystę, któremu trzeba bardzo precyzyjnie powiedzieć, co (i w jakiej formie) ma dla nas przygotować. Pisaliśmy o nich w artykule, a także porównywaliśmy ich specyfikę i sposób tworzenia poleceń (promptów) w webinarze Zatrudnij asystenta AI: Kreatywność i współpraca w nowej erze.

Po rozpoczęciu rozmowy z chatem warto przekazać informacje o naszych oczekiwaniach. W ChatGPT możesz skonfigurować ustawienia, wchodząc na swój profil i wybierając polecenie Customize ChatGPT.

 • Napisz, co ChatGPT powinien wiedzieć o Tobie / Twojej organizacji, aby udzielać lepszych odpowiedzi.
 • Jak chciałabyś, aby ChatGPT odpowiadał? Czy chcesz, aby wyrażał opinie na temat różnych kwestii czy ma pozostać neutralny?

Startować, czy nie startować – jak AI może pomóc w podjęciu decyzji o udziale w konkursie grantowym?

W wielu konkursach dokumentacja jest bardzo rozbudowana. Dokładna analiza wszystkich wymagań i kryteriów oceny zabiera dużo czasu. W przypadku konkursów ogłaszanych przez instytucje zagraniczne dodatkowym wyzwaniem może być także język. Interpretacja zapisów konkursowych w języku angielskim, wymaga swobodnego poruszania się w żargonie stosowanym przez grantodawców. Kto kiedykolwiek głowił się nad różnicą między output i outcome albo między impact i results, ten wie, o czym mówię.

Asystenci AI mogą nie tylko przygotować wyciąg z dokumentacji, lecz także porównać priorytety konkursu z misją i aktualną strategią naszej organizacji i przeanalizować, czy prowadzone działania są spójne z kryteriami oceny konkursu. To zastosowanie sztucznej inteligencji może być szczególnie przydatne, gdy staramy się przeanalizować i porównać wiele polskich i zagranicznych konkursów i podjąć decyzję, startować czy nie startować.

Poniżej przykład:

Przedstawiam priorytety konkursu grantowego, w którym nasza organizacja chce złożyć wniosek grantowy. Przeanalizuj je pod kątem strategii i działań naszej organizacji z uwzględnieniem nowych, potencjalnie rozwojowych celów strategicznych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE, czy działania naszej organizacji mieszczą się w priorytetach konkursu? Na jakie cele operacyjne/działania powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jeśli chodzi o wspieranie naszej głównej grupy docelowej w ramach wsparcia z omawianego konkursu grantowego? Które z nich będą najlepiej realizowały cele konkursu?

PRZEDSTAW ODPOWIEDŹ w formie tabeli, gdzie kolumna A odnosi się do poszczególnych priorytetów, kolumna B zawiera informację czy ten priorytet odpowiada misji i wizji organizacji, kolumna C zawiera uzasadnienie.

[TU PRZYKLEJ PRIORYTETY KONKURSOWE]

Od strony technicznej warto zwrócić uwagę, że dokumentację konkursową można przekazać asystentom na kilka sposobów:

 • zamieścić fragmenty treści bezpośrednio w polu wybranego czata,
 • załączyć pliki (to rozwiązanie zwykle dostępne jest w płatnych wersjach asystentów AI),
 • zamieścić adres strony www, na której znajduje się dokumentacja konkursowa (to rozwiązanie sprawdza się w programie Perplexity).

Podczas wklejania treści bezpośrednio do pola czata należy pamiętać, że poszczególne programy mogą mieć ograniczenia. Dlatego długi tekst można podzielić na mniejsze fragmenty za pomocą programów takich jak Splitter.

Symulacja oceny wniosku

Dzięki GenAI możesz wejść w buty eksperta, osoby oceniającej Twój wniosek. Dostarczając asystentowi AI informacje o kryteriach oceny oraz opis projektu, o którego dofinansowanie się ubiegasz, możesz otrzymać lepszy ogląd całości. Jak treści są oceniane przez AI, które części opisu czy pomysłu na projekt warto przeredagować, jak sprawdzić czego brakuje? Poniżej nasz przepis, jak krok po kroku przeprowadzić taką ocenę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Krok 1. Karta oceny eksperta

Zamieść plik z kartą oceny eksperta bądź skopiuj jej treść do asystenta AI. Jeśli w dokumentacji konkursowej nie ma wzoru karty oceny eksperta, skopiuj listę kryteriów oceny.
Możesz też posiłkować się poniższymi pytaniami, które często występują w konkursach dla organizacji społecznych.

 • Czy i na ile potrzeba podjęcia działań na rzecz odbiorców i odbiorczyń jest wyczerpująco uzasadniona?
 • Czy wyjaśniono jaką wartość, poza wpływem na odbiorczynie i odbiorców bezpośrednich, będzie miała ich realizacja dla [np. kultury i organizacji pracy oraz kompetencji pracowników]?
 • Czy organizacja dokonała analizy odbiorców działań? Czy potrzeby wybranych grup docelowych zostały odpowiednio zaadresowane/uwzględnione?
 • Czy i na ile zakładane produkty i rezultaty działań są adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań odbiorców działań?
 • Czy i na ile zakładane produkty i rezultaty są realistyczne i konkretne?
 • Czy i na ile planowane działania są logiczne, dobrze zaplanowane?
 • Czy i na ile metody/sposób działania są odpowiednio dobrane, prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów?

Krok 2. Opis projektu

Następnie zamieść cały opis projektu, bądź wybrany fragment, który chcesz, aby został poddany ocenie zgodnie z kryteriami konkursu.

Przykład promptu:
Przeanalizuj kartę oceny eksperta w kontekście [SZCZEGÓŁOWEGO PLANU NASZEGO PROJEKTU].

Krok 3. Feedback

Poproś o feedback.

Przykład promptu:

Precyzyjnie określ mocne i słabe strony [SZCZEGÓŁOWEGO PLANU PROJEKTU], nieprecyzyjne i niezrozumiałe sformułowania oraz wątki/obszary wymagające dalszej pracy.

Krok 4. Ulepszenia

Poproś o sugestie ulepszeń.

Przykład promptu:

Zaproponuj brakujące rozwiązania, które powinny znaleźć się w [SZCZEGÓŁOWYM PLANIE PROJEKTU].

Podsumowanie: człowiek u steru

Jacek Królikowski, prezes FRSI wspomina, jak skutecznie wykorzystał asystenta AI:

Oczywiście nie napisał za mnie sekcji dotyczącej impactu (wpływu) projektu, ale zaproponował konspekt czy strukturę, której nic nie brakowało i uporządkował moje myślenie.

W przytoczonych w tym artykule przykładach asystenci AI pełnili kilka ról: analityka odpowiadającego na pytanie startować, czy nie startować, redaktora tworzącego streszczenie wymagań konkursowych, czy asesora, który oceni nasz wniosek na próbę. Asystenci mogą również pomóc w tworzeniu pomysłów i zwiększyć innowacyjność czy kreatywność rozwiązań.

Opracowując projekty do konkursów grantowych zmierzymy się z wieloma zadaniami, tj. research, pisanie przekonujących podsumowań, określanie wskaźników sukcesu dla poszczególnych rezultatów, dbanie o spójność i strukturę logiczną przy prezentacji argumentów. W każdym z tych tematów dobrze się sprawdzają asystenci.

Na koniec trzeba podkreślić, że nasz życzliwy, gorliwy i sprawny asystent AI może się mylić… Sztucznej inteligencji zdarza się „halucynować”, czyli podawać nieprawdziwe informacje. W webinarze jak bezpiecznie korzystać z AI, podpowiadamy, na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Patrzymy krytycznie na propozycje sugerowane przez AI, w końcu wniosek o dofinansowanie projektu składa nasza organizacja, a nie nasi technologiczni asystenci.

Skorzystaj z bezpłatnych kursów Microsoft i LinkedIn i dowiedz się więcej:

Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Newsletter
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Festiwal Sektor 3.0 już za
dni   
:
: