Ułatwienia dostępu

Wojciech Hardy

Wojciech Hardy

Wojciech Hardy
doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i laureat stypendium START „dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Członek zespołów Digital Economy Lab (DELab UW), LabFam oraz polskiego Ośrodka Ekonomii Kultury. Poprzednio pracował w Instytucie Badań Strukturalnych – IBS, gdzie zajmował się badaniami wpływu zmian technologicznych na rynek pracy. W zespole LabFam zajmuje się wpływem zmian technologicznych na dzietność. W ramach własnych projektów bada także wpływ cyfryzacji na sektory kreatywne. Tematyką narzędzi „AI” i ich wpływu na edukację wyższą i rynek pracy zajmuje się obecnie wraz zespołem DELab, organizując na uczelni spotkania w tym temacie i występując m. in. na spotkaniach z pracodawcami/czyniami.
  • Edukacja i praca

Trwa transmisja na żywo Festiwalu

Trwa transmisja na żywo Festiwalu

NEWSLETTER
NEWSLETTER