Ułatwienia dostępu

Tomasz Ferczykowski

Tomasz Ferczykowski

Tomasz Ferczykowski
Service Designer. Projektant działający na styku designu i biznesu. Doświadczenie zdobywał pracując w branży produkcyjnej, retail oraz finansowej. Obecnie w bankowości tworzy innowacje, definiuje problemy do rozwiązania i poprawia doświadczenie użytkownika. Wierzy, że świetne produkty i usługi powstają dzięki otwartości na zmiany, pracy zespołowej i szeroko pojętej ciekawości.
  • Edukacja i praca

Trwa transmisja na żywo Festiwalu

Trwa transmisja na żywo Festiwalu

NEWSLETTER
NEWSLETTER