Michał Szulc

Michał Szulc

Michał Szulc
Trener i doradca z zakresu marketingu. Od 2009 lat związany z sektorem pozarządowym, w którym działa w obszarach wspierania aktywności młodzieży, popularyzacji i rozwoju wolontariatu oraz upowszechniania społecznie użytecznych rozwiązań z branży ICT. Prywatnie: grafik amator, fanboy sprzętu Apple oraz miłośnik ostrego koła.
  • Praca zdalna
  • Praca zdalna
  • Technologie
  • Komunikacja
NEWSLETTER
Trwa rekrutacja do Funduszu Sektor 3.0 w edycji 2021/2022!
NEWSLETTER